Dział oświatowy – sprawozdanie za 2010 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział oświatowy, Działy, Konkursy

WAKACJE Z WARTOŚCIAMI

Projekt realizowany z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. „Wakacje z wartościami” to połączenie aktywnego wypoczynku młodzieży podczas wakacji lub ferii (np. na kajaku lub na nartach) z formacją duchową, jest to rodzaj „aktywnych rekolekcji” dla dzieci i młodzieży. W programie formacyjnym wykorzystujemy „Program wychowawczy oparty na wartościach” autorstwa ks. dra Zdzisława Struzika.

Konkurs plastyczny JAN PAWEŁ II W MOJEJ PAMIĘCI I W MOJEJ TOŻSAMOŚCI 

Konkurs plastyczny skierowany do młodzieży akademickiej. Studenci mogli wypowiedzieć się artystycznie dowolną techniką. Wpłynęły m.in. obrazy olejne, kolaże, witraż. Najlepsze prace konkursowe prezentowane są w kościele akademickim Duszpasterstwa Akademickiego UKSW na Młocinach.

WARSZTATY EKUMENICZNE DLA GIMNAZJALISTÓW

Projekt realizowany w Społecznym Gimnazjum nr 20 Projekt przybliżający młodzieży wielkie religie świata oraz główne wyznania chrześcijańskie, pokazujemy podobieństwa i różnice pomiędzy nami, co nas łączy, a co różni (nie zaś dzieli) oraz to na jakich płaszczyznach możliwy jest dialog ekumeniczny i międzywyznaniowy. W nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy kolejną, rozszerzoną wersję tego projektu. Rozpoczął się on debatą ekumeniczną, zaprosiliśmy na to spotkanie przedstawicieli m.in. hinduizmu, buddyzmu, taoizmu, judaizmu, katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu oraz islamu. Co miesiąc odbywają się również wykłady nt. każdej z religii i wyznania ze specjalistą z tej dziedziny. Na koniec roku młodzież przygotowuje własną prezentację z wybranej przez siebie religii czy wyznania.

PROJEKT „CHCEMY PAMIĘTAĆ”

Jesteśmy organizatorami spotkań byłych więźniów obozów koncentracyjnych z uczniami warszawskich szkół ponadpodstawowych. Jest to forum spotkań, podczas których młodzież dowiaduje się nowych rzeczy z historii własnego kraju oraz o trudnych obozowych doświadczeniach byłych więźniów. Są to historie, o których nie sposób dowiedzieć się z podręcznika ani od nauczyciela na lekcji historii. Więźniowie opowiadają swoją obozową historię, po czym jest czas na dyskusję i pytania młodzieży.

„SUPERSTAR” – książka i gra

Projekt skierowany do dzieci w wieku lat 3 do 7. Realizowany jest na podstawie książeczki opowiadającej historię pierwszego polskiego papamobile zbudowanego w Starachowicach, na bazie STARA. Jest to pięknie i przystępnie opowiedziana i zilustrowana książeczka autorstwa Moniki Winiarskiej i Anny Kaszuby-Dębskiej. Gra edukacyjna „Superstar” to propozycja warsztatów, podczas których dzieci mają okazję przejechać mini papamobilem trasę pierwszej papieskiej pielgrzymi do Polski, dopasować brakujące elementy na tablicach symbolizujących poszczególne miasta. Dzieci mają również za zadanie pokolorować swój papamobile, rozwiązać labirynt a przy okazji dowiadują się nieco o Janie Pawle II.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI

Projekt realizowany wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to konkurs literacki dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniom szkół ponadpodstawowych w tym roku zaproponowaliśmy następujące tematy konkursowe:

• Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienia. Kim dziś jest Jan Paweł II dla młodych?

• Odczytuję – rozumiem – działam. Czy i dlaczego kultura współczesna – literatura, sztuka przedstawiająca, film, muzyka, animacje i programy komputerowe – mają zobowiązanie wobec pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II?

• Kilka/kilkanaście lat później… Moje spotkanie/a/ z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce lub Watykanie, podczas Mszy św., indywidualnej pielgrzymki lub wędrówki szlakiem papieskim itp.).

• Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

Uczniowie ze szkół podstawowych pisali na temat: „Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem”. Od początku istnienia konkursu honorowy patronat obejmują Jego Eminencja ks. Kard. Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej. Jest to konkurs zatwierdzony przez MEN. W październiku tego roku zakończyliśmy V edycję konkursu uroczystymi gala rozdania nagród dla finalistów ze szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ARCHIWUM WSPOMNIEŃ JPII

Projekt realizowany wraz z Fundacją Wspomagania Wsi. Celem projektu było zebranie archiwum historii mówionej. Projekt skierowany był do młodych ludzi przede wszystkim ze wsi i małych miasteczek. Mieli oni za zadanie wyszukać w swoim otoczeniu ciekawe osoby, które były uczestnikami którejś z pielgrzymek papieża do Polski i chciałyby o tym opowiedzieć. Rozmowa była nagrywana i przesyłana do nas.