Dział promocji – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział promocji, Działy, Koncerty, Konferencje

Dział Promocji realizował w roku 2007 zadania, których celem była promocja działalności i osiągnięć Instytutu oraz organizacja wydarzeń i uroczystości związanych z życiem i nauczaniem Jana Pawła II.

1. ANIOŁ PAŃSKI W DRUGĄ ROCZNICĘ ŚMIERC OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Instytut Papieża Jana Pawła II uczcił uroczystą modlitwą Anioł Pański, która odbyła się w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności na Polach Wilanowskich w Warszawie. Po części oficjalnej, w tymczasowej siedzibie Instytutu, w Domu Kolegiackim parafii św. Anny w Wilanowie, miało miejsce spotkanie dla gości specjalnych.

2. SYMPOZJUMPRAWDA O BOŻEJOPATRZNOŚCI ROZUMIANA DZISIAJ

Instytut brał udział w organizacji uroczystości patronackiej Świątyni Świętej Bożej Opatrzności 2 maja 2007 r. Obchody rozpoczęły sięMszą Świętą celebrowaną przez Jego Eminencję Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski. Kazanie o Prawdzie o Opatrzności w ważniejszych miejscach
Biblii wygłosił ks. prof. Krzysztof Bardski. PoMszy Świętej, w tymczasowej siedzibie Instytutu, odbyło się sympozjum Prawda o Bożej Opatrzności rozumiana dzisiaj. Prelekcje wygłosili: ks. dr Zdzisław Struzik, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz oraz Jego Eminencja Józef Glemp Prymas Polski.

3. OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO

Z okazji Dni Papieskich Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie z Fundacją Cultura Animi zorganizował koncert Piękno, które zbawia. W programie wykorzystano fragmenty tekstów Jana Pawła II oraz utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.
W koncercie wzięli udział: Radosław Sobczak ? fortepian, Stanisław Dziąg ? skrzypce,Wojciech Sławiński ? wiolonczela. Koncert poprowadził Krzysztof Płotczyk.

4. SPRZEDAŻ PUBLIKACJI

Zgodnie z §14 Statutu Instytutu Papieża Jana Pawła II, który mówi: ?Instytut prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie sprzedaży pamiątek i wydawnictw?, Dział Promocji prowadzi sprzedaż wydawanych przez Instytut pozycji
książkowych.
Obecnie można zamówić m. in.:

  • Ks. dr Zdzisław Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach, części I ? II,
  • Jan Paweł II, Strażnicy Poranka. Ćwiczenia duchowe dla młodych z Janem Pawłem II według Antonio Izquierdo
  • Pod skrzydłami Bożej Opatrzności, publikacja, która przedstawia i wyjaśnia zagadnienie Bożej Opatrzności.
  • Z Wiarą Wiar, antologia utworów poetyckich związanych ze śmiercią Ojca Świętego.
  • Stefan Kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 5 i 6.

Zamówienia można składać telefonicznie lub na stronie internetowej Instytutu (zakładka ?Sklep On-Line?).

5. WSPÓŁPRACA Z DEPARTAMENTEM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Współpraca obejmowała m.in. przygotowania do prezentacji Samorządu Województwa Mazowieckiego na tegorocznych targach krajowych: XII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie w dniach 20-22 kwietnia, XV Targach TT Warsaw w dniach 20-22 września oraz TOUR SALON2007.Hasłemprzewodnimwystąpienia na targach była turystyka kulturowa naMazowszu, prezentowana w oparciu o Instytucje kultury, dla których organizatoremjest SamorządWojewództwaMazowieckiego. Dział Promocji wspólnie z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, opracował ulotkę promocyjną oraz katalog instytucji kultury, które zostały wydane przez samorządWojewództwa Mazowieckiego.