Dział promocji – sprawozdanie za 2012 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział promocji, Działy, Koncerty

XI SZACHOWE MISTRZOSTWA DUCHOWIEŃSTWA W ŁOMŻY

Instytut Papieża Jana Pawła II włączył się w promocję XI Szachowych Mistrzostw Duchowieństwa w Łomży, które odbyły się w dniach 9-14 lipca 2012 r w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Naszym zadaniem, oprócz promocji mistrzostw na stronie internetowej www.ipjp2.pl, ufundowaliśmy również nagrody dla zwycięzców w postaci publikacji wydanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

PROMOCJA PUBLIKACJI STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PRYMAS POLSKI „NAUCZANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. ANTOLOGIA TEKSTÓW 1925-1981”

Dnia 27 listopada na Jasnej Górze odbyła się promocja wydanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II książki, zawierającej wybór przemówień i artykułów Stefana Kardynała Wyszyńskiego pt. „Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981”.

Prezentację poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem o. Izydora Matuszewskiego – generała Zakonu Paulinów w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, podczas której homilię wygłosił paulin-poeta o. dr Jan Pach. Promocja w Sali Różańcowej rozpoczęła się o godzinie 17.30 od wykonania przez Akademicki Chór AJD „Trzecie Piętro” w Częstochowie pod dyrekcją dr. Przemysława Jeziorowskiego utworu wyróżniającego się kompozytora Piotra Jańczaka (ur. 1972) pt. „Kyrie”. Wspomniany zespół ubogacał utworami sakralnymi opisywane wydarzenie jeszcze kilkakrotnie.

MARSZ „RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ”

11 listopada, w Święto Odzyskania Niepodległości, odbył się Marsz Prezydencki „Razem dla Niepodległej”. Celem pochodu, na którego czele szedł Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski, było oddanie czci tym, którzy najbardziej przyczynili się do odzyskania wolności naszej Ojczyzny. Podczas Marszu Prezydent złożył wieniec przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Krakowskim Przedmieściu.

Przedstawiciele Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, jako gospodarze miejsca, powitali przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonkę oraz towarzyszące parze prezydenckiej osobistości. Ten odcinek Marszu, nieco odmiennie od innych, zaczął się wspólną modlitwą, którą poprowadził Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Po złożeniu wieńca, nastąpiło odśpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę” wspólnie z chórem Archikatedralnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Po tej pieśni Prezydent Bronisław Komorowski wraz z pochodem ruszył w stronę pomnika Wincentego Witosa, który stanowił kolejny etap Marszu „Razem dla Niepodległej”.

Całość wydarzenia przy pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzupełniał materiał filmowy o Słudze Bożym (przygotowany przez gospodarzy), wyświetlany na telebimie.

KONCERT CHÓRU SOUND’N’GRACE W BAZYLICE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE

Dnia 14 października 2012 roku o godz. 20:15, w ramach obchodów Dnia Papieskiego 2012, w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert chóru gospel Sound’n’Grace, zdobywcy wielu muzycznych nagród, w tym finalisty ostatniej edycji programu Mam Talent.

Zespół Sound’n’Grace wykonał kameralny koncert, podczas którego rozłożył dla słuchaczy szeroki wachlarz nastrojowych, gospelowych, jazzowych i soulowych dźwięków, którymi wypełnił niezwykłą przestrzeń Bazyliki.

Koncert chóru Sound’n’Grace dedykowany został błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Współorganizatorem koncertu był Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

I EDYCJA FESTIWALU „MAZOWSZE DLA MAZOWSZA” W OTRĘBUSACH

W dniach 1-2 grudnia 2012 roku pracownicy Instytutu uczestniczyli w festiwalu „Mazowsze dla Mazowsza” odbywającym się w Otrębusach. Na stoisku promocyjnym prezentowane były publikacje wydane nakładem naszego wydawnictwa jako promocja Instytutu.

W siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – Matecznik Mazowsze Centrum Folklorystyczne, miała miejsce „Promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury”. Wieczory upływały pod znakiem znakomitych spektakli teatralnych i muzycznych.

W ramach wymiany otrzymaliśmy interesującą monografię „Teatr w Płocku 1812-2012”, w której autorka opisując jego dzieje wspomina o sztukach Karola Wojtyły, które wielokrotnie były prezentowane na deskach Teatru Dramatycznego.

II FORUM INICJATYW POŚWIĘCONYCH JANOWI PAWŁOWI II W KRAKOWIE

W dniach 13-15 grudnia 2012 roku odbyło się II Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Wśród uczestników Forum znaleźli się przedstawiciele instytucji i organizacji z całej Polski, m.in.: Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,  Szlaki Papieskie, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a także Instytutu Papieża Jana Pawła II. 

Centralnym punktem programu była dyskusja panelowa: „Jak dziś dawać świadectwo? Inicjatywy papieskie w Polsce”, zorganizowana 14 grudnia w Auli bł. Jana Pawła II, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały osoby reprezentujące różne środowiska – m.in. świat mediów, środowiska naukowe, akademickie, ale także zajmujące się pracą z młodzieżą czy kobietami w trudnej sytuacji życiowej; wśród gości znaleźli się m.in.: ks. prałat Paweł Ptasznik, Aleksandra Zapotoczny z Biura Postulacji ds. Kanonizacji Jana Pawła II, o. Rafał Sztejka SJ, s. Anna Bałchan, ks. dr Robert Skrzypczak, o. dr hab. Jarosław Kupczak OP, Grzegorz Polak reprezentujący KAI czy Piotr Legutko (Gość Niedzielny).

Forum gromadzące instytucje i organizacje związane z osobą i nauczaniem Jana Pawła II po raz pierwszy odbyło się w 2011 r. w Warszawie, z inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II, choć pierwsze próby zrealizowania tego typu spotkania miały miejsce już w 2007 r., w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Jego głównym celem była wymiana doświadczeń, diagnozowanie współczesnych potrzeb, wspólne poszukiwanie kierunków rozwoju i sposobów coraz lepszego wypełniania  misji łączącej wszystkich uczestników.