Dział wydawniczy – sprawozdanie za 2009 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział wydawniczy, Działy, Konferencje, Konkursy

Od początku swego istnienia Instytut prowadzi intensywną działalność wydawniczą. Do końca 2009 roku udało się nam opublikować, lub być współwydawcą 32 tytułów książek i wydawnictw płytowych, powiększających bibliotekę dzieł poświęconych dziedzictwu Papieża Polaka. Wśród nich są publikacje naukowe, syntezy pokonferencyjne, pomoce dydaktyczne, książki popularnonaukowe, zbiory poezji, ilustrowane książeczki dla dzieci, które trafiając do zróżnicowanych grup odbiorców, zapoznają ich z tematyką papieską, lub stanowią wymowny znak pamięci o Nim. Dział Wydawniczy dysponuje profesjonalnym warsztatem edytorskim i zespołem fachowców, którzy są w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom wydawniczym. W 2009 roku Dział Wydawniczy Instytutu zrealizował następujące projekty i prace wydawnicze związane z realizacją statutowych zadań Instytutu:

1. ks. dr Zdzisław Struzik, Dziękujemy za wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II, wyd. 1., Warszawa 2009, s. 240, ISBN 978-83-88202-42-1.

Cyklowi siedmiu katechez towarzyszą w drugiej części tomu aneksy z fragmentami nauczania papieskiego, rozplanowanymi według zaproponowanych tematów. Główną ideą katechez jest zagadnienie wdzięczności za otrzymaną wolność, także takie wartości, jak miłość, rozmaite zdolności, talenty, wartość wspólnoty, kultury ojczystej oraz nauki i techniki.

Książka została przygotowana jako pomoc dla katechetów przed Świętem Dziękczynienia (pierwsza niedziela czerwca każdego roku). Mogą z niej skorzystać pedagodzy, lecz zwłaszcza młodzież z gimnazjów i liceów. Wnętrze ozdobiono atrakcyjną szatą graficzną, wykorzystującą fotografie oraz ilustracje graficzne, użyteczne w podejmowaniu refleksji etycznej.

Książce towarzyszą nagrania: DVD (wybór z pełnometrażowych filmów m. in. o Janie Pawle II) i CD (treść katechez i prezentacje multimedialne).

 

2. M. Winiarska, A. Kaszuba-Dębska, Superstar, Warszawa 2009, s., 48, ISBN 978-83-61250-12-8.

Superstar Moniki Winiarskiej to wspaniale opowiedziana dzieciom historia o pierwszym polskim papamobile, pamiętanym od czasu pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku. Duży format, twarda oprawa, lecz przede wszystkim wyjątkowe opracowanie graficzne oraz ilustracje Anny Kaszuby-Dębskiej sprawiły, że książka będzie miłą lekturą dla pociech od lat 3 do 7 (może także starszych!). Dorosłym – rodzicom i dziadkom – umożliwi przywołanie wielu wzruszających wspomnień, zachęcając do ożywienia pamięci i wspólnej rozmowy w gronie rodzinnym.


3. A. Zyskowska, Polski samochód dla Jana Pawła II, Warszawa 2009, wyd. 3., s. 168, ISBN 978-83-61250-15-9.

Czytelnikom zainteresowanym historią papieskich pielgrzymek do Polski i lubiącym niewyjaśnione historie PRL-u polecamy uzupełnione i wzbogacone III wydanie książki Anny Zyskowskiej Polski samochód dla Jana Pawła II. W porywającej opowieści o słynnym papamobile odkrywamy kulisy powstania pojazdu, jego „udziału” w pielgrzymce, a także późniejsze próby zniszczenia samochodu przez bezpiekę i zatarcia śladów jego istnienia. Książka ukazuje ważny kontekst polityczny pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny i realia końca lat siedemdziesiątych. Dla pasjonatów techniki motoryzacyjnej będzie bardzo interesująca ze względu na niezwykłość konstrukcji papieskiego samochodu. W celu zapewnienia papieżowi najwyższego komfortu i poziomu bezpieczeństwa w papamobile zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań technologicznych (m. in. katalizator spalin), które dopiero w późniejszym okresie weszły do masowej produkcji.


4. O. Matyjewicz-Maciejewicz, P. Niewczas, Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata 1978-2008, Warszawa 2009, s. 646, ISBN 978-83-61250-11-1.

Tytuł książki Olgierda Matyjewicza-Maciejewicza i Piotra Niewczasa: Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata – 1978-2008 określa właściwie zawartość merytoryczną tej pozycji. Nie licząc przedmowy (ks. prof. Waldemar Chrostowski), wstępu autorów i streszczeń w językach angielskim i niemieckim, na 640 s. druku w tomie złożył się zbiór wszystkich datowników upamiętniających posługę pontyfikatu wielkiego papieża.

Znawcy i miłośnicy filatelistyki otrzymali katalog, którego wartości materiałowej i źródłowej (jako zbioru frankatur i ich walorów) nie sposób przecenić. Przyjęty układ alfabetyczny według występowania datowników w poszczególnych państwach może ułatwić zainteresowanym przeglądnięcie potężnej światowej kolekcji. W spisie treści dla wygody zastosowano skróty nazw państw, wskazując chronologię zgromadzonych zbiorów. Czytelnicy fachowi otrzymali także dwie strony niezadrukowane z przeznaczeniem na notatki.


5. Ks. dr Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach, Warszawa 2009, wyd. 3., s. 552, ISBN 978-83-61250-00-5.

To już 3. wydanie ważnej pozycji w naszej ofercie wydawniczej i edukacyjnej. Opracowany przez zespół Instytutu pod kierunkiem ks. dra Zdzisława Struzika Program wychowawczy oparty na wartościach według Jana Pawła II. Książka – adresowana do nauczycieli, rodziców i uczniów szkół średnich – w zwięzłej formie proponuje schematy lekcji wychowawczych, podczas których uczniowie analizują i oceniają kwestie związane z ich rozwojem osobowym, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Materiał został przygotowany po konsultacjach z pedagogami szkolnymi. Każdy temat jest opatrzony wyborem fragmentów z nauczania papieskiego, Pisma świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zainteresowanym dalszym pogłębianiem poruszanych zagadnień, proponujemy niezwykle bogatą bibliografię przedmiotową.

 

6. ks. dr Piotr Dziurdziński, Istota ekumenii w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2009, wyd. 1., s. 384, ISBN 978-83-61250-17-3.

Synteza gromadząca materiały z okresu pontyfikatu Jana Pawła II na temat współpracy i możliwości porozumienia różnych Kościołów chrześcijańskich. Autor zebrał w porządku systematycznym najważniejsze przesłanki, określające podstawy teologiczno-doktrynalnego dialogu przedstawicieli głównych nurtów chrześcijaństwa. Nie licząc pozycji wykorzystanych przez autora, ten wymiar pracy jest pionierski. Ekumenizm w dobie nam współczesnej zyskiwał w tym ujęciu wymiar integralny, zespolony węzłem dogmatu Trójcy Św. Jednocześnie autor wskazuje, iż wysiłek Papieża był obliczony na to, by jako przeszkodę w dialogu usunąć liczne błędne interpretacje „stawiania sobie” wymogu jedności, a także powstrzymywać się od zajmowania postawy roszczeniowej w stosunku do prawd wiary przez którąkolwiek ze stron. Rysem znamiennym książki jest spojrzenie na Kościół jako instytucję wymagającą przyjaznych, braterskich relacji.

7. red. ks. dr Zdzisław Struzik, ks. dr Tomasz Szyszka, Jan Paweł II
w Ekwadorze, Warszawa 2009, wyd. 1, s. 238, ISBN 978-83-61250-16-6.

Książka Jan Paweł II w Ekwadorze ukazała się jako tom drugi nowej serii „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie”. Zawiera materiały badawcze, pozyskane dzięki konferencji misjologicznej, która obradowała 14 stycznia 2009 w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na całość pozycji złożyły się: obszerne wprowadzenie, pięć artykułów głównych, gromadzących treści merytoryczne; aneks z przemówieniami papieża Jana Pawła II w Ekwadorze (1985); zdjęcia z mszy św. i spotkań Ojca Świętego z mieszkańcami tego państwa (z Indianami oraz innymi przedstawicielami ludności autochtonicznej), jak również fotografie miejsc, budynków, budowli sakralnych, postumentów, krzyży czy tablic papieskich, istniejących do dziś, wiążące się z tamtą pielgrzymką.

 

8. red. ks. Aleksander Seniuk, Słowa nie na wiatr, Warszawa 2009, wyd. 1., s. 110, ISBN 978-83-61250-18-0.

W nowej serii „Z wiarą wiar” IPJP2 ukazał się II tom pt. Słowa nie na wiatr. Rodaków historie, świadectwo, podziękowanie za naukę i obecność Papieża Jana Pawła II. Rodacy z wdzięcznością pamiętają papieża z Polski. Nie tyle całość głoszonej nauki, co byłoby nawet niemożliwe, lecz wyjątkowe słowa, które mocno zapadły w pamięć, zmieniając w pewnym stopniu życie.

Na książkę składają się wspomnieniowo-biograficzne świadectwa, wyłonione dzięki otwartemu konkursowi Instytutu Papieża Jana Pawła II (jesienią 2008 r. w Warszawie). Pozycja kontynuuje wytyczony trop pamięci o obecności wielkiego rodaka w umysłach oraz sercach ludzi otwartych na nauczanie Piotra naszych czasów.

 

9. red. ks. prof. Jan Krokos, prof. M. Ryś, ks. dr Z. Struzik, Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia Encykliki Fides et ratio, Warszawa 2009, wyd. 1., s. 336, ISBN 978-83-61250-19-7.

Inspiracją dla książki była 10. rocznica ogłoszenia encykliki Fides et ratio. Znajdujące się w niej studia ukazują zagadnienie relacji między nauką a wiarą. Lektura tego tomu pozwoli pozbyć się przeświadczeń o nieprzezwyciężalnym rozziewie między wiarą a rozumem, a zwłaszcza między nauczaniem wiary, a osiągnięciami współczesnej nauki. Jest ona skierowana do nauczycieli, wychowawców, osób przeżywających kryzys, jak i tych, którzy poszukują sensu życia.


10. Kardynał Stefan Wyszyński, Dzieła zebrane T. VIII, Warszawa 2009, wyd. 1., s. 520, ISBN 978-83-61250-20-3

Staraniem naszego Instytutu oraz współpracujących z nami Wydawnictwa Soli Deo i Instytutu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazał się kolejny, ósmy już tom Dzieł Zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Redaktorzy opracowali wszystkie najważniejsze z zachowanych wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia wygłoszone w pierwszej połowie 1962 roku. Kolejny tom Dzieł Zebranych przybliża sylwetkę i nauczanie Prymasa Wyszyńskiego.

W 2010 roku wydawnictwo Instytutu przygotowuje nową ofertę wydawniczą. Publikacjom nadal będzie przyświecać idea wartości wynikających z dziedzictwa Jana Pawła II. Dlatego w planie wydawniczym zamieścimy pozycje stanowiące kontynuację prac interpretacyjnych nad dziełem Papieża Polaka, aby Jego przesłanie trwało w naszej świadomości, tak jak było obecne wtedy, kiedy był pośród nas. Serdecznie zapraszamy do lektury!