Konferencja “Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II”

Opublikowano: 13 grudnia 2012 r.
13 grudnia 2012 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Konferencja SVII w sluzbie wiaryInstytut Papieża Jana Pawła II i Sekcja dogmatyczna Wydziału Teologicznego UKSW zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców i Doktorantów

Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II

„Szczególnym zadaniem (…) Soboru Watykańskiego II, było ożywienie świadomości Kościoła, i poprzez jego wewnętrzną odnowę danie mu nowego, misjonarskiego impulsu do głoszenia odwiecznego orędzia zbawienia, pokoju oraz wzajemnej zgody wśród ludów i narodów, ponad wszelkie granice, jakie wciąż jeszcze dzielą naszą Planetę – która, z woli Boga Stwórcy i Odkupiciela, ma być wspólną ojczyzną całej ludzkości”. (Jan Paweł II, Slavorum Apostoli).

W pięćdziesiąt lat po otwarciu Soboru Watykańskiego II pragniemy zaprosić młodych naukowców i doktorantów do refleksji nad tym jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Kościoła, pod kątem jego znaczenia i prakseologicznych implikacji współcześnie, zwłaszcza w kontekście szczególnego wyzwania dla Kościoła, jakim jest ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary.

 

Informacje również na stronie: www.wsluzbieodnowywiary.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.15 ks. dr Zdzisław Struzik, IPJPII, Słowo wstępne

 

Ojcowie Kościoła na Soborze Watykańskim II

9.20-9.35 dr Marta Przyszychowska, UKSW, Rozwój dogmatów w świetle Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II

9.35-9.50 ks. mgr Krystian Wilczyński, UKSW, Ojcowie Soborowi wracają do Ojców Kościoła

9.50-10.05 dr Karolina Kochańczyk, UKSW, Miejsce i rola patrologii we współczesnych poszukiwaniach teologicznych

 

Sobór Watykański II i odnowa liturgiczna

10.05-10.20 mgr Marcin Potyczka, PWT we Wrocławiu, Nauczanie Soboru Watykańskiego II w Posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis” Benedykta XVI

10.20-10.35 mgr Klaudia Karwacka, UPJPII, Liturgia sakramentu święceń a wzrost wiary Kościoła lokalnego

10.35-10.50 mgr lic. Jakub Holnicki-Szulc, UKSW, Jan Paweł II wobec zmian w liturgii katolickiej na tle „reformy reformy” pontyfikatu Benedykta XVI

Teologia po Soborze Watykańskim II

10.50-11.05 ks. mgr Marek Gołaś, UKSW, Soborowe spojrzenie na Maryję w ujęciu Karola Wojtyły/ Jana Pawła II

11.05-11.20 ks. dr Jarosław Babiński, UKSW, Antropologia adekwatna Jana Pawła II jako wyraz posoborowej reorientacji teologii

11.20-11.35 mgr Justyna Majewska, UKSW, „Dignitatis Humanae” – od tolerancji religijnej po prawo do wolności religijnej – jednym z rezultatów Soboru Watykańskiego II

11.35-11.50 dr Agnieszka Skórzewska, IPJPII, Odnowa wiary czy zagrożenie wiary? Nauczanie teologów katolickich po Soborze Watykańskim II (wybrane przykłady)

11.50-12.10 dyskusja

12.10-12.30 przerwa

 

Teologia i inne nauki po Soborze Watykańskim II

12.30-12.45 ks. mgr Tomasz Drożyński, PUG w Rzymie, Twórcza podmiotowość a Kościół w świecie współczesnym. Filozoficzne implikacje Vaticanum II w świetle „Exsistenz and Aggiornamento” Bernarda Lonergana

12.45-13.00 ks. mgr Marcin Kłosowski, UKSW, „Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” (Jan Paweł II). Interdyscyplinarność teologii, psychologii i filozofii w służbie rozumienia wiary i życia wiarą

13.00-13.15 mgr Anna Gębalska-Berekets, UKSW, Czy związki niesakramentalne są drogą do prawdziwego szczęścia? Refleksja teologiczna na temat współczesnej rodziny   oparciu o nauczanie soborowe (LG, KDK) oraz encyklikę „Familiaris Consortio” Jana Pawła II

 

Sobór Watykański II i nowa ewangelizacja

13.15-13.30 mgr Mariusz Marcinkowski, UKSW, Nowa wiosna chrześcijaństwa – Sobór Watykański II początkiem nowej ewangelizacji

13.30-13.45, mgr Kamila Kwasik, UKSW, Nowe media, nowa ewangelizacja? Czyli jak Kościół radzi sobie z głoszeniem Dobrej Nowiny w e-społeczeństwie na przykładzie Facebooka

13.45-14.00 ks. mgr Konrad Jaworecki CM, UKSW, „Kościół istnieje aby ewangelizować”. Nowa ewangelizacja jako rzeczywistość, którą się żyje

14.15-14.30 ks. mgr Charles Vianney Tanke, UKSW, Misyjność Kościoła i nowa ewangelizacja w nauczaniu JPII i Soboru Watykańskiego II 

14.30-14.45 ks. mgr Jacek Sosnowski, UL w Rzymie, Od współpracy do współodpowiedzialności. Wierni świeccy w realizacji posłannictwa Chrystusa i wypełnianiu misji Kościoła w świecie

14. 45- 15.05 dyskusja

15.05-15.15 ks. dr Jarosław Babiński, UKSW, Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

pdf Plakat.jpg
pdf Abstrakty.pdf