Program wychowawczy oparty na wartościach w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie

Opublikowano: 31 grudnia 2012 r.
31 grudnia 2012 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Zespół Szkół Gastronomicznych był pierwszą placówką oświatową, która wprowadziła do swojego wychowania szkolnego Program Wychowawczy oparty na wartościach wg nauczania Jana Pawła II, zaproponowanego przez nasz Instytut. W ciągu pół roku nasz Program Wychowawczy został wprowadzony na wszystkich lekcjach wychowawczych w ZSG. Po tym okresie wysłuchaliśmy opinii nauczycieli na temat naszego Programu, ich sugestii i uwag dotyczących dalszej pomocy. W związku z tym rozpoczęliśmy w szkole cykl warsztatów nt. rozwoju osobistego dla uczniów. Warsztaty miały charakter pilotażowy i objęły dwie klasy z ww. szkoły. Warsztaty odbyły się w dniach od 20 do 27 listopada 2012 r. i były skierowane do 20-osobowej grupy dziewcząt i 20-osobowej grupy chłopców. Cykl spotkań z dziewczętami prowadziła pani Katarzyna Ornat, dla grupy chłopców – pan Michał Borkowski. Oboje są psychologami i terapeutami związanymi ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, pracują na co dzień z młodzieżą. Po warsztatach zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślali, iż były one niezwykle potrzebne i skuteczne w realizacji pracy wychowawczej i rozwoju osobistego uczniów.