Aktualności działu naukowo-badawczego I 2013

Opublikowano: 31 stycznia 2013 r.

W miesiącu styczniu został przygotowany i opracowany wstępny harmonogram działań, którymi dział naukowo-badawczy będzie zajmował się w trakcie 2013 roku. W związku z planowanym sympozjum „Jan Paweł II w Libanie” i „Jan Paweł II w Gruzji” zostało zorganizowane spotkanie z ks. prof. Jarosławem Różańskim, który z ramienia Centrum Formacji Misyjnej będzie jednym ze współorganizatorów wyżej wymienionych wydarzeń naukowych. Wraz z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW rozpoczęto również prace nad przygotowaniem strony internetowej dotyczącej poradnictwa rodzinnego. Zostaną tam zamieszczone materiały dla narzeczonych, małżeństw i poradni rodzinnych. Do współpracy zostali zaproszeni pracownicy naukowi, specjaliści z takich dziedzin, jak psychologia, socjologia, pedagogika oraz teologia, a także Instytut Naturalnego Planowania Rodziny. Projekt strony można zobaczyć na www.rodzina.ipjp2.pl.

Instytut jest jednym ze współorganizatorów międzynarodowego kongresu o znaczeniu małżeństwa i rodziny w życiu osoby, społeczeństwa, narodu i świata „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”. Prof. UKSW Maria Ryś, główny koordynator projektu, wraz z Instytutem planuje wydanie publikacji książkowej, będącej pokłosiem tego trzydniowego wydarzenia.

W styczniu w dziale naukowo-badawczym rozpoczęły się także prace  związane z przygotowaniem materiałów tekstowych, audialnych i video, które ukażą się jako publikacja „Rozważania w Roku Wiary”.