Praca z Programem wychowawczym

Opublikowano: 31 stycznia 2013 r.
31 stycznia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014, Warsztaty

Działania Instytutu prowadzą do objęcia jak największej liczby szkół Programem Wychowawczym opartym na wartościach według Jana Pawła II. W tym celu przygotowujemy dla nauczycieli praktyczne narzędzia pomocne przy realizowaniu lekcji na temat urzeczywistniania wartości. Zespół składający się z psychologów, pedagogów i metodyków opracowuje program warsztatów, po którym nauczyciele efektywniej będą mogli pracować z dziećmi i młodzieżą. Efektem pracy będzie opracowanie treści aksjologicznych oraz metod aktywizujących zebranych w postaci pakiet materiałów. Pilotażowy projekt obejmie 3 szkoły woj. mazowieckiego. Realizację rozpoczniemy w marcu 2013 r.