Dziecięca Akademia Teatralna im. Karola Wojtyły 2013

Opublikowano: 21 lutego 2013 r.

mkidn

Warsztaty teatru lalek dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych

Instytut Papieża Jana Pawła II wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w projekcie Dziecięca Akademia Teatralna im. Karola Wojtyły.

Etapy projektu:

Etap I: 40 godz. kurs doskonalenia nauczycieli prowadzony przez twórców teatru lalkowego:

Tematyka zajęć: tworzenie teatru lalek na terenie szkoły, wydobywanie z dzieci twórczego potencjału, tworzenie lalek, budowa scenariusza teatralnego dla dzieci klas I-III, przygotowanie dzieci do uczenia się kwestii teatralnych i występowania na scenie.

Termin: dwa zjazdy sobotnio-niedzielne na terenie Warszawy (po jednym zjeździe w marcu i kwietniu)

Organizator pokrywa koszty warsztatów, dwa noclegi, koszty dojazdu.

 

Etap II: Przeszkoleni nauczyciele prowadzą warsztaty z uczniami i przygotowują własny spektakl teatru lalek (kwiecień – wrzesień)

 

Etap III: Premiera przedstawienia w Gminnym Ośrodku Kultury lub w jednej ze szkół.

 

Etap IV: Wielki finał w Warszawie (wrzesień/październik)

Dzieci prezentują własne przedstawienie teatru lalek na warszawskiej scenie teatralnej. Tego dnia organizator zaprasza również na widowisko teatralne w wykonaniu profesjonalnych twórców oraz spacer po Warszawie.

Organizator pokrywa koszty dojazdu dzieci, obiad, spacer z przewodnikiem po Warszawie oraz bilety na spektakl.

W zależności od liczby uczestników, możliwości dzieci biorących udział w projekcie oraz po konsultacji z nauczycielami organizator zastrzega sobie prawo do przyśpieszenia bądź wydłużenia terminów kolejnych etapów.

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o nadsyłanie zgłoszenia na adres d.oswiatowy@ipjp2.pl do dnia 7 marca 2013. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu szkoły oraz telefonu kontaktowego. O przyjęciu do projektu decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Z jednej szkoły przyjmowani będą max. dwaj nauczyciele. W pierwszej kolejności projekt kierujemy do szkół z obszarów wiejskich.

Bliższe informacje na stronie www.ipjp2.pl oraz pod tel. 608 033 160 dr Dominika Żukowska-Gardzińska Kierownik Działu Oświatowego.