Konferencja „Projekt w edukacji”

Opublikowano: 12 marca 2013 r.

„Projekt w edukacji to temat konferencji, jaka odbyła się 11 marca w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W ogólnopolskim sympozjum uczestniczyli wykładowcy akademiccy oraz praktycy wykorzystujący metodę projektu w pracy zawodowej. Zagadnienia poruszane podczas spotkania to m.in.: Kulturotwórcza funkcja szkoły w projekcie edukacyjnym, Kreowanie kompetencji informatycznych w projektach Edukacyjnych, Kreatywność w kulturze skutkiem metody projektu w edukacji oraz prezentacja projektu edukacyjnego „Zgrzyt” – filmu zrealizowanego przez Michała Mroza. Patronat nad konferencją objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Spotkanie okazało się szczególnie ważne ze względu na kontakt ze środowiskiem nauczycieli, których nasz Instytut wspiera w projektach edukacyjnych i oświatowych.

mt_gallery: