XIX Targi Wydawców Katolickich

Opublikowano: 18 kwietnia 2013 r.

W dniach 11-14 kwietnia 2013 roku Instytut Papieża Jana Pawła II uczestniczył w XIX Targach Wydawców Katolickich. Tak jak w latach ubiegłych, głównym miejscem targów były Arkady Kubickiego i rozstawione naprzeciwko nich namioty u stóp Zamku Królewskiego w Warszawie. Instytut Papieża Jana Pawła II uczestniczył w imprezie jako wydawca.

Wśród nowości, jakie zaproponowaliśmy naszym czytelnikom na targach były: Antologia tekstów o małżeństwie i rodzinie, należąca do nauczania Stefana Kard. Wyszyńskiego (z lat 1925-1981). Dwa tomy (teksty źródłowe i indeksy) zaopatrzono w płytę CD z elektroniczną, opublikowaną oddzielnie, wersją tego dzieła. Ciekawą pozycją przypominającą czas Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski okazał się Jasnogórski Pielgrzym Anny Krystyny Zyskowskiej, naświetlający postać i działalność Prymasa Tysiąclecia. Czytelników mogły przyciągnąć też książki „studyjne” (Zdzisława Specht-Abramiuk, Słowo i miecz. Logos i etos dramaturgii Karola Wojtyły – Jana Pawła II; Jan Wagner, Anty-cywilizacja. Jan Paweł II wobec cywilizacji współczesnej) lub pozycje wydane nie tak dawno, a będące w posiadaniu wydawcy. Należą do nich te ukazujące się w serii „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II” pod red. ks. dr Zdzisława Struzika, będące przeważnie pokłosiem konferencji naukowych.

Dla gości odwiedzających stoisko przygotowaliśmy małą loterię. Do wygranych należały oczywiście książki. Mógł to być także pamiątkowy kubek zawierający motto – zdanie papieża Jana Pawła II, którego celnymi sentencjami opatrzyliśmy wszystkie losy w loterii.

Podczas XIX Targów Wydawców Katolickich można było spotkać i w sposób nieskrępowany porozmawiać z osobami znanymi w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, politycznym, naukowym. Karolina Kaczorowska, ks. Adam Boniecki MIC, Wojciech Cejrowski, Bernadetta i Tomasz Chachulscy, Ewa Czaczkowska, ks. Marek Dziewiecki, Anna Golędzinowska, Grzegorz Górny, Marek Jurek, o. Witold Kawecki SCsR, Milena Kindziuk, o. Leon Knabit OSB, Dariusz Kowalski, Joanna Krzyżanek, Zuzanna Kurtyka, Paweł Lisicki, Ryszard Makowski, s. Angela Musolesi, Grzegorz Polak, Marian Piotr Romaniuk, ks. Roman Szpakowski SDB, Robert Tekieli, Wojciech Widłak, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec, o. Maciej Zięba OP – oto niektóre (bo naturalnie nie wszystkie) postaci, z jakimi mogli przestawać, lub które mogli napotkać odwiedzający tę imprezę.

Z roku na rok, co widać, udział w targach oznacza kontakt z poszerzoną ofertą wydawniczo-medialną. Oznacza propozycję indywidualnego, grupowego, dialogicznego i wspólnotowego udziału w kulturze chrześcijańskiej. Co ważne, jest to idea nie pozbawiona walorów nam współczesnych zadań, wypływających z istoty misji Kościoła i należących do dawnych chrześcijańskich idei: ekumenizmu i potrzeby stałej ewangelizacji. Ich wyznacznikiem albo „przekaźnikiem” od dawna nie pozostaje wyłącznie książka. Ale tylko książka może poszczycić się liczącą kilkaset lat (a w perspektywie cywilizacyjnej: kilka tysięcy lat) rękojmią rzeczywistego oddziaływania na sferę duchową, kulturalną i społeczną świata.

mt_gallery: