Kwiecień w Bibliotece IPJP2

Opublikowano: 25 kwietnia 2013 r.
25 kwietnia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W dniach 11-14 kwietnia odbyły się XIX Targi Wydawców Katolickich. Już po raz czwarty zostały zorganizowane w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Targi te były okazją do powiększenia księgozbioru  Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II. Zakupiono kilkadziesiąt woluminów z takich wydawnictw jak: Znak, Jedność, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, W  Drodze, Homo Dei, Instytut Wydawniczy Pax, Pallottinum, Wydawnictwo Iota Unum,  Media Rodzina oraz Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. Obecnie powyższe pozycje znajdują się w opracowaniu.

Prowadzone były prace związane z opracowaniem artykułów z czasopism z prasy światowej dotyczące pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II do Argentyny i Portugalii.

W kwietniu zinwentaryzowano 145 woluminów wydawnictw ciągłych. Pochodzą one z prenumeraty. Po opracowaniu i wprowadzeniu do systemu MAK zostały udostępnione czytelnikom.

Przygotowano do wysyłki egzemplarz obowiązkowy do 15-tu uprawnionych bibliotek. Przesłano także publikacje wydane przez nasz Instytut w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Pracownicy Biblioteki odbyli szkolenie z nowego programu bibliotecznego „Mak +”.