Warsztaty aksjologii wychowawczej dla nauczycieli „Jak mówić o wartościach skutecznie?”

Opublikowano: 17 czerwca 2013 r.

18 czerwca 2013 r. w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym k/Legionowa odbędą się warsztaty aksjologiczne dla nauczycieli pt. „Jak mówić o wartościach skutecznie? Część teoretyczną warsztatów poprowadzi dr Ewa Kuna-Staropiętka, pedagog, dydaktyk, nauczyciel akademicki, zaś część praktyczną, warsztatową – Katarzyna Ornat i Michał Borkowski. Oboje są psychologami i terapeutami pracującymi na co dzień z młodzieżą, związanymi ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Warsztaty będą dotyczyły rozumienia pojęć z dziedziny aksjologii wychowawczej oraz zdefiniowania, czym jest wartość. Przede wszystkim zaś będą dotyczyły skutecznego ich wprowadzania do programów wychowawczych w szkole i w klasie. Metody zaproponowane nauczycielom będę pomocne przy prowadzeniu lekcji wychowawczych, lekcji o wartościach, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z uczniem. Nauczycielom proponuje się przećwiczenie wszystkich zaproponowanych metod aktywizujących, gotowe scenariusze lekcji oraz pomysły i ścieżki na wdrażanie wartości w edukacji zawarte w zaproponowanych pakietach materiałów.

Szkoły zainteresowane warsztatami w szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Działem Oświatowym Instytutu.