Co nowego w Bibliotece

Opublikowano: 13 sierpnia 2013 r.
13 sierpnia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

W lipcu pracownicy Biblioteki zajmowali się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. Zakupiono kilkadziesiąt woluminów, które pochodzą z wielu wydawnictw, m.in. Znak, Wydawnictwo WAM, PWN, Wydawnictwo Literatura, Więź, Nasza Księgarnia, Salwator, Iskry, Wydawnictwo M i inne. Pozyskano 47 woluminów wydawnictw zwartych od osób prywatnych oraz instytucji naukowych. Wszystkie pozycje zostały wpisane do inwentarza oraz do systemu MAK. Duża część otrzymanych książek nawiązuje tematyką do osoby Jana Pawła II.

Przeprowadzono kwerendy wynikające z poszukiwań pracowników IPJPII oraz czytelników spoza Instytutu. Prowadzono także działalność informacyjną o zasobach własnych i innych bibliotek.

Zinwentaryzowano 154 woluminy wydawnictw ciągłych. Pochodzą one z prenumeraty i z darów. Po wprowadzeniu do systemu MAK zostały udostępnione czytelnikom.

Przygotowano do wysyłki egzemplarz obowiązkowy oraz nowości wydawnicze dla bibliotek  i instytucji objętych wymianą międzybiblioteczną.

Prowadzone były prace związane z importem  rekordów bibliograficznych do nowego programu bibliotecznego Mak+.

mt_gallery: