Współpraca Instytutu z Ukrainą

Opublikowano: 1 października 2013 r.
1 października 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Lwow

Jan Paweł II odwiedził Ukrainę 23-27 czerwca 2001 roku. Była to jego 94 zagraniczna pielgrzymka papieska. Podróż tę uważano za jedną z najtrudniejszych w całym pontyfikacie. Największą obawę stanowiła kwestia spotkania dwóch obrządków religijnych. Problemów i delikatnych kwestii natury religijnej, politycznej, a także organizacyjno-finansowych było tyle, że uporanie się z nimi wydawało się wprost niemożliwe. A jednak wizyta na Ukrainie okazała się wielkim sukcesem w swoich reperkusjach duszpasterskich i społecznych.

Instytut Papieża Jana Pawła II rozpoczął kwerendę pamiątek i dokumentów powstałych w związku z pielgrzymką. Udało się nawiązać współpracę z dwoma ważnymi ośrodkami naukowymi we Lwowie: Katolickim Uniwersytetem oraz Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Narodowego im. I. Franko.

Wydana przez Instytut Papieża Jana Pawła II publikacja Program Wychowawczy opary na wartościach wg Jana Pawła II jest w trakcie tłumaczenia na j. ukraiński. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku materiał edukacyjny zostanie zaprezentowany na obydwu uczelniach i wprowadzony jako propozycja wychowawcza dla nauczycieli studiujących na obydwu uczelniach. Bardzo owocne spotkanie odbyło się we Lwowie z Rektorem Katolickiego Uniwersytetu ks. prof. Bohdan Prakh oraz z Dziekanem Wydziału Pedagogiki UL pof. Dmitry Hertsyuk.