Seminarium cyfrowe #Wielka Wojna

Opublikowano: 6 lutego 2014 r.
6 lutego 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

16 stycznia 2014 roku Biblioteka Narodowa zorganizowała wykłady poświęcone praktycznemu wykorzystaniu zasobów bibliotek cyfrowych w działaniach edukacyjnych.

Zbliżająca się rocznica wybuchu I wojny światowej stała się okazją do prezentacji przechowywanych w instytucjach kultury zbiorów dotyczących tego wydarzenia – dokumentów zmian, które zaszły w kulturze i życiu społecznym Europy.
Zbiory cyfrowe udostępniane dzięki portalom POLONA i Europeana – książki, czasopisma, dokumenty kartograficzne i muzyczne, grafiki, pocztówki, fotografie – są doskonałym źródłem do badań nad kulturą i przemianami obyczajowymi czasów Wielkiej Wojny, a także niezwykle cennym materiałem dydaktycznym i edukacyjnym. Ważną ich część stanowią prywatne historie zapisane w rodzinnych pamiątkach, opowieściach, wspomnieniach, bez których obraz lat 1914-1918 nie może być kompletny.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość dowiedzieć się w jaki sposób korzystać z portalu POLONA, prezentującego zbiory Biblioteki Narodowej w cyfrowej formie. Odbiorcy mogli także zapoznać się z najnowszymi projektami Europeany dotyczącymi digitalizacji prasy z lat 1914-1921 (Europeana Newspapers) oraz historii Wielkiej Wojny utrwalonej w rodzinnych pamiątkach (Europeana 1914-1918).
Podczas seminarium „#Wielka Wojna”, omówione zostały także kwestie prawa autorskiego obowiązujące w świece cyfrowych dokumentów. Prowadzący wykład, poprzez ukazanie paru przykładów z życia, przybliżył praktykę bezpiecznego korzystania z zasobów cyfrowych jednocześnie namawiając na świadome udostępnianie własnej twórczości, na ściśle określonych zasadach.
Wykłady poprowadzili specjaliści w dziedzinie digitalizacji dziedzictwa kulturowego, metodyki nauczania i realizacji projektów związanych z budową europejskiej kolekcji prywatnych opowieści.

canvas