Warsztaty dla nauczycieli „Historia oczami Papieża Jana Pawła II”

Opublikowano: 24 marca 2014 r.

W ostatnią sobotę 22.03 odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach najnowszego projektu Instytutu „Historia oczami Papieża Jana Pawła II”. Warsztaty poprowadziła dr Agnieszka Sławińska – historyk, pracownik IPN, nauczycielka i dydaktyk.

Warsztaty dotyczyły m.in. najważniejszych słów papieża dotyczących historii Polski, symboliki historycznej poruszanej w papieskich homiliach oraz przesłań papieskiego nauczania.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tekstami źródłowymi, nagraniami archiwalnymi wizyt papieskich w Polsce oraz zastanowić się nad najważniejszymi przesłaniami Jana Pawła II do rodaków. Celem warsztatów było również przełożenie i wykorzystanie tych treści do pracy z uczniami w szkole na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie czy lekcjach wychowawczych.

mt_gallery: