Co nowego w Bibliotece IPJP2?

Opublikowano: 2 lipca 2014 r.
2 lipca 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Pracownicy Biblioteki zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. Po przeprowadzeniu monitoringu rynku wydawniczego sporządzono listę wydawnictw zwartych do zakupu w ramach projektu nr 33/2014.

W ostatnim czasie Biblioteka Instytutu otrzymała w darze od osób prywatnych przeszło 20 woluminów wydawnictw zwartych. Wszystkie pozycje zostały wpisane do inwentarza oraz do systemu MAK. Większość pozyskanych książek to wydawnictwa albumowe. Niektóre z nich nawiązują tematyką do osoby Jana Pawła II.

W czerwcu zinwentaryzowano 140 woluminów wydawnictw ciągłych. Pochodzą one z prenumeraty w firmie kolportażowej Garmond Press w ramach zadania nr 1/2014. Po wprowadzeniu do systemu MAK wydawnictwa zostały udostępnione czytelnikom.

Przygotowano do wysyłki publikacje wydane przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Powyższe wydawnictwa zwarte są przeznaczone dla bibliotek i instytucji objętych wymianą międzybiblioteczną.

Pracownik Biblioteki uczestniczył w Święcie Dziękczynienia, które odbyło się 1 czerwca 2014. W tym roku mogliśmy podziękować za kanonizację Świętego Jana Pawła II.

Przygotowano kilkanaście kwerend dla czytelników zewnętrznych oraz pracowników Instytutu.

Prowadzone były prace związane z importem rekordów bibliograficznych do nowego programu bibliotecznego MAK+.