Publikacja „Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym”

Opublikowano: 11 lipca 2014 r.
11 lipca 2014 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą pozycją wydawniczą Instytutu Papieża Jana Pawła II „Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym”. Publikacja stanowi poszerzone studium problematyki bezpieczeństwa, przeprowadzone przez ekspertów z Akademii Obrony Narodowej i naukowców z kilku polskich uczelni – m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem przedstawione w niej zostały w świetle chrześcijaństwa – ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II. Pozycja nie zamyka się jednak w perspektywie religijnej. Redaktorzy naukowi – płk dr hab. Tomasz Kośmider, płk rez. dr Krzysztof Gąsiorek, ks. dr Cezary Smuniewski – zgromadzili w niej artykuły autorów rozpatrujących kwestie wojny i pokoju z różnych punktów widzenia; wśród nich znaleźli się m.in. nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Maciej Marszałek. Publikacja podzielona została na dwie części. Pierwsza poświęcona jest działalności Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej, druga zaś ukazuje aksjologiczno-ontologiczny wymiar bezpieczeństwa współczesnego świata.

Mamy nadzieję, że książka, choć kierowana jest w pierwszej kolejności do osób zajmujących się zawodowo problematyką bezpieczeństwa, będzie stanowiła zachętę do pogłębionej refleksji także dla zwykłych czytelników. Poruszane w niej zagadnienia stanowią bowiem cenny komentarz do współczesnych problemów – tych w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym.

Publikacja ukazała się jako 10 tom serii „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II”.

Cena w sklepiku internetowym: 27 zł.

mt_gallery