„Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością”

Opublikowano: 26 września 2014 r.
26 września 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Problematyka rodziny, macierzyństwa i ojcostwa jest jedną z kluczowych we współczesnym społeczeństwie. Zmiany zachodzące w sferze społecznej, mentalnej, religijnej, moralnej wpływają na kondycję rodziny, na jej przemiany, na ugruntowanie w tkance społecznej nowych form życia małżeńskiego i rodzinnego. Skutki dezintegracji tradycyjnego modelu rodziny widoczne są w nowych formach kohabitacji, roli kobiety i mężczyzny, ich wzajemnych relacjach, wzroście liczby rozwodów. Publikacja Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością jest formą refleksji nad pytaniem dotyczącym kryzysu rodziny i rodzicielstwa, a tym samym jego skutkami społecznymi, czy dotykającymi poszczególnych małżeństw. Kwestia ta została ukazana nie tylko na przykładzie Polski, ale również takich krajów jak Słowacja, Brazylia, czy Stany Zjednoczone.

Rodzina i rodzicielstwo okladka druk