Targi – Dziedzictwo 2014

Opublikowano: 15 października 2014 r.
15 października 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014, Wystawy

W dniach między 7 a 9 października 2014 pracownik Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II odwiedził II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek – Dziedzictwo 2014. Targom towarzyszyły wystawy m.in. „Profilaktyka konserwatorska fotografii i archiwaliów Urzędu m.st. Warszawy”, „Konserwacja żołnierskich gazetek ściennych Armii Polskiej na Wschodzie”, „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” oraz „Wystawa obrazująca restaurację dwóch najstarszych cerkwi na ziemiach polskich: Szczebrzeszyn i Dołhobyczów”.

Targi zgromadziły około 50-ciu wystawców. Można było zapoznać się z bogatą ofertą produktów przeznaczonych dla konserwatorów i restauratorów obiektów zabytkowych, bibliotekarzy i archiwistów. Na kilku stoiskach prezentowane były urządzenia do digitalizacji zbiorów: zarówno bibliotecznych, jak i archiwalnych. Pojawiły się profesjonalne meble do archiwów i bibliotek, systemy zarządzania informacją, systemy magazynowe, specjalistyczne systemy ochrony przeciwpożarowej dla instytucji kultury oraz wiele innych urządzeń i udoskonaleń technicznych związanych z restaurowaniem dzieł sztuki.

Przy okazji targów można było uczestniczyć w konferencji pt. „Ochrona Zbiorów Muzealnych, Archiwalnych i Bibliotecznych. Problemy i zagrożenia związane z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych”. Odbyło się wiele spotkań i szkoleń poświęconych ochronie i bezpieczeństwu wypożyczanych na zewnątrz obiektów, ochronie przeciwpożarowej zbiorów i obiektów zabytkowych. Można było dowiedzieć się o problemach związanych z przechowywaniem kolekcji i obiektów zabytkowych, obiektów nietypowych dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, kolekcji archeologicznych, etnograficznych. Zaprezentowane zostały najważniejsze zagrożenia występujące w poszczególnych kategoriach zbiorów muzealnych, archiwalnych czy bibliotecznych. Podajemy tylko kilka przykładów cennych inicjatyw, które odbyły się w ramach tegorocznej edycji targów. Udział w nich integruje środowisko bibliotekarzy, archiwistów, konserwatorów rozmaitych cennych przekazów i dokumentów, pozwalając świadczyć usługi w tym zakresie na profesjonalnym, nowoczesnym poziomie.

mt_gallery: