O człowieku, miłości i rodzinie w Instytucie

Opublikowano: 21 października 2014 r.
21 października 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

W sobotę 11 października w Sali Konferencyjnej IPJPII odbyło się sympozjum zatytułowane „Człowiek-Miłość-Rodzina”. Zostało ono zorganizowane przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny (INER) oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

Przybyłych słuchaczy, prelegentów oraz członków kierownictwa Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny powitała jego prezes – dr Elżbieta Gołąb. Pierwszą część konferencji, prowadzonej przez mgra Michała Gołąba otworzył, skłaniający do głębokich refleksji, wykład ks. dra Zdzisława Struzika – Dyrektora IPJPII, pt. „ Perspektywy rozwoju duchowego i aksjologicznego małżeństw i rodzin na podstawie publikacji Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka”. Wspomniana książka jest jedną z ostatnio wydanych pozycji Instytutu. Następnie głos zabrał dr Józef Placha (Instytut Psychologii UKSW), który wygłosił referat zatytułowany „Uczyć się umiejętności życia”. Naukowiec wzbogacił go opisem interesującego epizodu z własnego życia rodzinnego.

Po przerwie mgr Joanna Zalewska oraz mgr Michał Gołąb zaprezentowali szczegółowe wyniki badań ankietowych INER. Konferencję zakończyła wysoce specjalistyczna prelekcja lekarza ginekologa Radosława Maksyma z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Patofizjologia endometriozy” (endometrioza jest chorobą narządów płciowych kobiety, charakteryzującą się obecnością komórek błony śluzowej trzonu macicy poza jamą macicy) oraz krótkie, ale treściwe podsumowanie mgra Gołąba. Podczas przerwy oraz po zakończeniu sympozjum można było zaopatrzyć się w wydawnictwa Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny.

Wnioski płynące z konferencji trudno nazwać optymistycznymi. Przedstawione dane statystyczne wskazują na to, iż w społeczeństwie zmienił się wyraźnie stosunek do kluczowych kwestii, związanych ze sferą seksualną. Wzrosło przyzwolenie na współżycie przed ślubem, na stosowanie różnego rodzaju form antykoncepcji oraz metody „in vitro”. Obniżył się też wiek inicjacji seksualnej. Z przedstawionych statystyk wynika ponadto, że coraz więcej osób akceptuje związki homoseksualne. Naturalne metody planowania rodziny stosują przede wszystkim ludzie wierzący, pragnący żyć zgodnie z nauką Kościoła. Duża część społeczeństwa wspomniane metody uważa za nieskuteczne i zbyt skomplikowane. W obliczu tych niepokojących zmian, jakie zaszły w świadomości społecznej należy zwielokrotnić wysiłki na rzecz wychowania do czystości seksualnej oraz szerzyć jeszcze aktywniej wiedzę na temat Naprotechnologii.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły następujące podmioty: tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „Moja Rodzina”, portal „Prawy.pl”, telewizja internetowa „Razem.tv” oraz miesięcznik „Wychowawca”.

mt_gallery: