Konferencja „Wartości w sporcie na rzecz wychowania człowieka”

Opublikowano: 23 października 2014 r.
23 października 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

20 października 2014 r. odbyła się konferencja dla młodzieży, zatytułowana „Wartości w sporcie na rzecz wychowania człowieka”. Jej organizatorami byli Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W czasie konferencji swój dorobek naukowy, pracę, czy też przemyślenia w postaci krótkich dwudziestominutowych wykładów prezentowali uczestnicy-prelegenci. Ks. dr Zdzisław Struzik – dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II – w czasie przeznaczonym na wstęp do konferencji nawiązywał do świętego Jana Pawła II, do nauk i wypowiedzi, które wniósł papież Polak do dziedzictwa kulturowego. Tomasz Jagodziński – dyrektor Muzeum Sportu i Turystki – przedstawił wiele faktów oraz ciekawostek z życia Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II, dotyczących sportów, w jakie angażował się przyszły papież. Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński skierował swoje rozważania ku wątkowi teologiczno-moralnemu, dotyczącemu przemyśleń świętego na temat sportu oraz szacunku do ludzkiego ciała. Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Pruszkowie, podjęła temat bardzo aktualny: „Sport alternatywą dla przemocy”, z którego mogliśmy się dowiedzieć wielu rzeczy z zakresu możliwości, jakie dziś stwarza zainteresowanie sportem przez trudną młodzież. Dr Dominika Żukowska-Gardzińska – wykładowca UKSW, rozwinęła ważny temat teologii ciała, niezbędnego szacunku do ciała w sporcie oraz podejścia do własnego rozwoju osobowego w perspektywie uprawiania sportu. Michał Puszkarski – kierownik działu Edukacji i Promocji Muzeum Sportu i Turystyki, referował na temat „Wartości olimpizmu”. Ostatnim prelegentem podczas konferencji była Katarzyna Szymańska z Muzeum Sportu i Turystyki, która poruszyła problematykę dotyczącą sylwetki greckiego atlety porównywanego ze współczesnym sportowcem. Specjalnym gościem konferencji była Katarzyna Bachleda-Curuś, olimpijka. Opowiadała o zmaganiach, nieodłącznych trudnościach, ale i radości związanej z byciem zawodowym sportowcem. Po sesji młodzież miała okazję zwiedzić wystawę w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, oglądając, między innymi, oryginalny kajak przyszłego papieża, a obecnego świętego Jana Pawła II, w którym pływał w czasie spływów ze studentami w Polsce. Obie wymienione instytucje pierwszy raz współpracowały przy organizacji takiego spotkania. Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy zarówno dotyczących turystyki i sportów, którymi się interesował Święty Rodak, jak również nauk, które głosił w odniesieniu do wartości, jakie daje nam sport. W związku z licznym udziałem osób i dużym zainteresowaniem konferencją planowana jest dalsza współpraca Instytutu i Muzeum. Będzie miała na celu propagowanie wartości w sporcie i wychowaniu człowieka, szczególnie ludzi młodych.

mt_gallery: