„Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach krajowych i zagranicznych”

Opublikowano: 10 listopada 2014 r.
10 listopada 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Konferencja naukowa „Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach krajowych i zagranicznych”, która odbyła się 4 listopada br. w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zgromadziła wielu znakomitych prelegentów i liczne grono uczestników. Wszystkim zainteresowanym organizatorzy umożliwili zwiedzenie nowoczesnej biblioteki z bogatym księgozbiorem i wspaniałym zapleczem przeznaczonym na potrzeby czytelników (np. pokoje do pracy indywidualnej), oraz zapoznanie się z zastosowanymi nowatorskimi rozwiązaniami, pomagającymi czytelnikom w korzystaniu ze zbiorów, czy też w przygotowaniu kwerendy. Ponadto dla potrzeb biblioteki został opracowany katalog z oznaczeniami ułatwiającymi samodzielne wyszukiwanie pozycji książkowych ze zbiorów bibliotecznych, a opowiadający układowi książek i periodyków w tzw. wolnym dostępie. Wyodrębniono również cenne dary przekazane m.in. przez Jana Pawła II z jego prywatnej biblioteki oraz przez spadkobierców Jerzego Turowicza.

Jak wielką wagę przykładał Karol Wojtyła do roli, jaką spełnia biblioteka, świadczą kilkakrotnie przywoływane słowa papieża, które wypowiedział podczas inauguracji nowych pomieszczeń Biblioteki Watykańskiej (7 lutego 1984 r.): biblioteka to „sanktuarium wiedzy i mądrości”.

Zasadnicza część konferencji miała na celu przybliżyć historię i dynamikę zbiorów papieskich w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym, znajdujących się w bibliotekach i w archiwach polskich i zagranicznych. W wygłoszonych referatach i prezentacjach przedstawiciele poszczególnych instytucji starali się przybliżyć proces gromadzenia zbiorów związanych z osobą papieża, podkreślając ich wyjątkowość i specyfikę. W zasobach każdej z prezentowanych instytucji znajdują się bowiem wyjątkowe woluminy związane z osobą lub posługą Karola Wojtyły–Jana Pawła II.

Fot. Biblioteka UPJP2

mt_gallery: