Konferencja „Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca i patriota”

Opublikowano: 10 listopada 2014 r.
10 listopada 2014 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

6 listopada br. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się konferencja „Arcybiskup Józef Teodorowicz – wielki mówca i patriota”. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia słuchaczom tej wybitnej, a nierzadko mało znanej postaci polskiego arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego. Ks. abp Józef Teodorowicz był nie tylko zaangażowanym duszpasterzem i teologiem, ale także niezwykle oddanym sprawie polskiej politykiem, posłem na Sejm i senatorem II RP. Jako gorliwy patriota podkreślał konieczność wzniesienia się ponad własne korzyści dla dobra ojczyzny, a także zdecydowanie występował przeciwko zagrożeniom, jakie niesie ze sobą ideologia komunizmu. Jako polski polityk zabiegał o wzmacnianie tożsamości Ormian żyjących na terenie II RP, widząc w tym możliwość nie tylko pokojowego współistnienia czy społecznego rozwoju, ale także gwarancję bezpieczeństwa na wschodniej granicy nowo odrodzonego państwa polskiego. Abp Teodorowicz w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódcą Lwowian; o jego wielkim znaczeniu i poważaniu, jakim się cieszył świadczy m.in. fakt ogłoszenia żałoby narodowej po jego śmierci w 1938 r.

Podczas konferencji poświęconej abp. Teodorowiczowi prelegenci związani z Muzeum Niepodległości i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (instytucji, które były organizatorami spotkania), ukazywali, w jaki sposób ten wielki człowiek łączył w sobie funkcję arcybiskupa i polityka; dr Jolanta Załęczny (MN) przyjrzała się jego wpływowi na wychowanie młodzieży, a Michał Rybak (MN) ukazał go jako inicjatora restauracji katedry ormiańskiej we Lwowie. Jan Abgarowicz z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich opowiedział o jednym z kazań wygłoszonych przez metropolitę lwowskiego 3 kwietnia 1938 r., zaś pani Marta Axentowicz-Bohosiewicz z Fundacji Ormiańskiej KZKO – o pośmiertnych skomplikowanych losach ciała abp. Józefa Teodorowicza. Refleksją na temat współczesnej koncepcji patriotyzmu podzielił się z uczestnikami ks. prof. Henryk Sokołowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestię relacji międzyludzkich – jako, że ojczyzna, to przed wszystkim dom, który tworzą ludzie.

Instytut Papieża Jana Pawła II był jednym z partnerów konferencji.

mt_gallery: