I Etap Mazowieckiego Konkursu Papieskiego – zakończony

Opublikowano: 8 stycznia 2008 r.
8 stycznia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konkursy

15 XII 2007 roku w Bazylice Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie miało miejsce podsumowanie I etapu Mazowieckiego Konkursu Papieskiego dla gimnazjalistów. Uroczyste spotkanie rozpoczęto w Sali akademickiej według  podanego programu. Część przedpołudniowa zgromadziła około 40. osób. W imieniu Proboszcza kościoła,  ks. dra  Marka Białkowskiego, kapłan witający przybyłych uczniów, nauczycieli, organizatorów Konkursu i osoby służące pomocą, przypomniał najważniejsze karty z bogatej i dramatycznej historii warszawskiej świątyni świętokrzyskiej.   

Dziękując za powitanie, w dalszej kolejności głos zabrał Marek Malisiewicz, koordynator i zarazem wiceprzewodniczący Mazowieckiego Konkursu Papieskiego. Swe wystąpienie poprzedził zapaleniem świecy adwentowej. Przedstawił organizatorów Konkursu, czuwających nad jego realizacją. W imieniu Działu Wydawniczego Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie-Wilanowie wydane w nim dotychczas publikacje krótko scharakteryzował Stanisław Szczęsny. (Jako współorganizator Konkursu, Instytut wilanowski przygotował kilkanaście zestawów, ułożonych z aktualnie dostępnych i świeżo wydanych książek – po jednym w podarunku dla szkół, które wypromowały laureatów I etapu).  Był to głos skierowany zarówno do nauczycieli jak też ich podopiecznych, zapraszający do sięgnięcia po książki ukazujące się w celowo zaprojektowanym i określonym profilu Wydawcy.

Barwną gawędę o wczesnych latach życia Karola Wojtyły przedstawił red. Paweł Zuchniewicz, autor popularnych książek biograficznych poświęconych tej tematyce. Z dorobkiem Papieża zbierającym myśli, wystąpienia oraz większe wypowiedzi o miłości Ojczyzny – skierowane do Polonii rozrzuconej po całym świecie – zapoznał słuchaczy ks. prof. Roman Dzwonkowski, wieloletni wykładowca KUL-u i redaktor antologii gromadzącej wszystkie podobne teksty papieskie. Ciekawy ten wykład wywołał kilka pytań w części dyskusyjnej. Około południa, ks. prof. Dzwonkowski odmówił ze słuchaczami modlitwę Anioł Pański, po czym nastąpiła niewielka przerwa na kawę i herbatę oraz poczęstunek – podawane w niezwykle ciepłej atmosferze.  

W części nieoficjalnej nauczyciele (w tym osoby życia konsekrowanego) mogli podzielić się swoimi uwagami, wiążącymi się z przygotowywaniem młodzieży do drogi w jej dalszym, już dorosłym życiu. Wszyscy mogli też zapoznać się z wyłożonymi publikacjami Instytutu. W dalszej części spotkania zaproponowano kolejne wystąpienia, przewidziane w harmonogramie Adwentowych Wykładów Papieskich (nazwiska wykładowców, program szczegółowy oraz tematyka są dostępne – wg zakładki AKTUALNOŚCI – na stronie www.ipjp2.pl Wykłady spełniły zasadnicze zadanie formacyjne. Ponadto, w niewielkiej Sali akademickiej Bazyliki Św. Krzyża organizatorom udało się – zgodnie z całodniowym programem – zawiązać prawdziwą wspólnotę. Było to widoczne tak w ofercie merytorycznej, jak również dzięki zaangażowaniu osób pomocnych w każdej drobnej sprawie powszedniej, wiążącej się z przyjęciem uczestników.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, iż ze wspomnianym Konkursem łączą się nowe inicjatywy, takie jak tworzenie szkolnych Klubów Jana Pawła II albo otwierające się możliwości udziału w Interaktywnym Studium Nauczania Jana Pawła II. Mówił o tym wiceprzewodniczący Mazowieckiego Konkursu Papieskiego, Marek Malisiewicz, zapraszając – wraz z pozdrowieniami – do współpracy nauczycieli oraz wszystkich, którzy pragnęliby poszerzyć krąg zainteresowanych. W Kuratorium Oświaty w Warszawie informacji o konkursie udziela Pani wizytator Barbara Tomkiewicz. Sekretariat Konkursu z ramienia Instytutu wilanowskiego prowadzi natomiast Pani Dominika Kruszyńska.

Ze strony Instytutu w Warszawie-Wilanowie – popularyzującego nauczanie naszego Papieża, są już dostępne (i będą również w ofercie wydawniczej w przyszłości) książki, broszury, niezbędne foldery i materiały audio- i videofoniczne, które zaciekawią dorosłych i młodzież, tak w kraju, jak poza jego granicami. Warto więc w tym celu i w konkretnych środowiskach starać się o przekazywanie potrzebnych informacji na temat Mazowieckiego Konkursu Papieskiego. Na podanych łączach elektronicznych wyszczególniono przewidywane dalsze etapy przedsięwzięcia.