Wychowywać – ale jak?

Opublikowano: 15 maja 2008 r.
15 maja 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
1

W dniu 13 maja 2008 r. odbyło się Sympozjum Naukowe, w Instytucie Studiów nad Rodziną, UKSW, pt. Wychowywać, – ale jak?

W sympozjum udział wzięło grono profesorów i wykładowców prezentując interesujące referaty dotyczące problemów wychowawczych we współczesnej szkole polskiej. Podkreślano palącą potrzebę tworzenia programów wychowawczych opartych na wartościach i dostosowanych do potrzeb, tak młodzieży, jak i wychowawców, którzy wykazują wielkie zagubienie moralne i metodologiczne w temacie kształtowania człowieka poprzez obowiązek wychowawczy. Zadanie wychowawcze dotyczy w pierwszym rzędzie rodziców, następnie szkoły, środowiska życia, państwa i narodu.

Instytut Papieża Jana Pawła II był reprezentowany przez ks. dr Zdzisława Struzika, który przedstawił referat: Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II. Jako spadkobiercy dziedzictwa nauki papieża Polaka możemy czerpać z jego nauki, przedstawiając młodzieży i gronu wychowawców oraz nauczycieli, skoordynowane programy wychowawcze oparte na wartościach podstawowych i kluczowych: miłości, sprawiedliwości, pokoju, solidarności i wolności. Kultywowanie tych wartości może przyczynić się do tworzenia autentycznych wspólnot narodowych i międzynarodowych w ramach kształtującej się obecnie Wspólnoty Europejskiej.