Listopad i grudzień 2009 w Archiwum IPJP2

Opublikowano: 21 grudnia 2009 r.

W dniu 26 listopada 2009 r. o. dr Roman Soczewka OFMConv. przekazał Instytutowi Papieża Jana Pawła II materiały archiwalne związane z pielgrzymką Jana Pawła II na Litwę, Łotwę i Estonię, która odbyła się w dniach 4-10 września 1993 roku. Wzbogaciły one zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej.

Wśród wspomnianych materiałów znalazły się oryginalne ulotki i foldery informacyjne (między innymi watykańskie), programy wizyt w poszczególnych krajach, książeczki z tekstami mszalnymi, teksty homilii i przemówień Ojca Świętego, plakaty, mapy i przewodniki turystyczne dotyczące geografii i zabytków architektonicznych państw nadbałtyckich, a także ukazujące się tam czasopisma (przede wszystkim dzienniki, wśród nich polski Kurier Wileński) oraz gazety wydawane w Ojczyźnie Biskupa Rzymu z artykułami opisującymi wrześniowe wydarzenia ‘93 roku.

Pod koniec jedenastego miesiąca bieżącego roku Dział zinwentaryzował zdjęcia z sympozjum pt. „Jan Paweł II w Boliwii”, które odbyło się na UKSW (26 listopada), z zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową konferencji „Cyfrowość bibliotek i archiwów” (26-27 listopada) oraz z XVIII Targów Książki Historycznej (26-29 listopada).

Na początku grudnia zasoby Działu powiększyły się o jedenaście segregatorów z wydrukiem kart eksponatów „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”.

Dnia 13 grudnia pracownik DDAiFF wykonał dokumentację fotograficzną imprezy artystyczno-kulturalnej, promującej wydaną przez Instytut książkę zatytułowaną „Słowa nie na wiatr”. Pozycja ta stanowi drugi tom serii wydawniczej „Z wiarą wiar”. Zdjęcia z wspomnianej uroczystości można oglądać na stronie internetowej IPJP2.

W miesiącu grudniu Dział Archiwalny poza tym m.in. inwentaryzował zdjęcia z imprez, które w mijającym roku zorganizował lub współorganizował Instytut Papieża Jana Pawła II.