„Trzecia ścieżka” – ważna książka dla szkolnictwa średniego

Opublikowano: 19 stycznia 2010 r.
19 stycznia 2010 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2007-2010

Od ewolucji do stworzenia – tak nazywa się nowa książka przygotowana w Dziale Wydawniczym IPJP2, która wkrótce ukaże się w autorskim opracowaniu księży doktorów Jacaka Tomczyka i Grzegorza Bugajaka. Pozycja została zwrócona do nauczycieli szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Składa się z ośmiu oddzielnych (jakkolwiek tworzących spójny układ rzeczowy i problemowy) konspektów lekcji, opatrzonych każdorazowo w teksty źródłowe i zestawy zadań. Towarzyszy jej płyta zawierająca m. in. fragmenty tekstów z możliwością łatwego powielenia przez nauczycieli. Prócz tego zamieszczono: fotografie, portrety uczonych, szkice oraz ryciny ukazujące materiały wybrane z prehistorii człowieka, jak również wykresy, tabele, czy sugerowane pytania, przeznaczone dla organizujących interdyscyplinarne zajęcia dla uczniów.

Ideą autorów jest próba naświetlenia niedocieczonej genezy narodzin ludzkości, uwidaczniającej się rozmaicie w zależności od punktu wyjścia, czyli założeń poznawczych. Początek człowieka inaczej wygląda w perspektywie nauk pomocniczych, zwłaszcza doświadczalnych, np. archeologii, paleologii, a inaczej w ujęciu filozofii człowieka, historii rozwoju religii lub teologicznym, określającym ogólnie akt stworzenia przez Boga. Na treść książki składa się również przegląd kluczowych punktów dyskusji, jaka rozgorzała wkrótce po ukazaniu się pracy Karola Darwina O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859), angażując w miarę upływu czasu autorytet Magisterium Kościoła katolickiego i osąd przedstawicieli nauk szczegółowych (geologia, przyrodoznawstwo, zoologia) lub ogólnych (jak np. filozofia, antropologia biblijna, teologia) na całym świecie.

Podręcznik Od ewolucji (…) przygotowano w celu poszerzenia horyzontów myślowych w ramach tzw. „trzeciej ścieżki”. Przyda się zwłaszcza nauczycielom, którzy nie poprzestając na dyrektywie wąskiej specjalizacji, obowiązującej dziś w systemie polskiego szkolnictwa, potrafią w sposób umiejętny i żywy rozbudzić zainteresowanie uczniów. Tym, którzy dostrzegą ciekawość młodych ludzi, zagarniającą często pogranicza tak wielu różnych dziedzin, jak geologia, prehistoria, historia kultury materialnej i duchowej, nauka religii, biologia, wiedza o społeczeństwie. Podsumowując: to niezwykle ciekawa książka do zajęć fakultatywnych, w sposób nowoczesny kształtująca wiedzę i wyobraźnię młodych ludzi. Pytania, stymulowane przez autorów, umożliwiają też odpowiedzi – adekwatnie do zakresu aktualnej wiedzy o początkach gatunku homo. Na podkreślenie zasługuje przeznaczenie miejsca na myśl papieża Jana Pawła II, który nie raz zabierał głos w sprawie relacji zwrotnej nauki i wiary, zwracając się w stronę tych początków i wspaniałości Bożego daru stworzenia.