Styczeń i luty 2010 r. w Archiwum IPJP2

Opublikowano: 1 marca 2010 r.

W styczniu 2010 r. stworzono system sygnatur dla archiwaliów gromadzonych przez Dział. Podzielono je na cztery główne kategorie. Do pierwszej zakwalifikowano materiały papierowe, do drugiej fotografie w formie papierowej oraz cyfrowej, do trzeciej materiały audiowizualne i wizualne, zaś do ostatniej czwartej nagrania audio.

Dnia 21 stycznia pracownik Archiwum sporządził dokumentację fotograficzną Inauguracji nowej siedziby IPJP2, a także nagrał na urządzeniu cyfrowym będącą jej elementem konferencję prasową oraz samo otwarcie. W podobny sposób uwieczniono ćwiczenia w ramach „Cyklu spotkań ekumenicznych”, które odbyły się w warszawskim Społecznym Gimnazjum nr 20 im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, mieszczącym się przy ul. Raszyńskiej 22. Zajęcia prowadził dr hab. Jan Grosfeld profesor UKSW.

Podczas dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku opracowywano również zdjęcia dokumentujące imprezy zorganizowane i współorganizowane przez Instytut w przeszłości.

Pod koniec stycznia opracowano Sprawozdanie z działalności Archiwum w 2009 r. Na przestrzeni tego okresu Dział wszedł w posiadanie 806 pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II. Wśród nich znajdują się: kasety audio i video, płyty CD i DVD, fotografie i tzw. „wglądówki”, obrazki, czasopisma, foldery z tekstami homilii i przemówień Ojca Świętego, druki ulotne, plakaty, medale, broszury, ulotki, a także identyfikatory i karty wstępu na Msze papieskie.