Działalność Archiwum IPJPII w lutym 2013 r.

Opublikowano: 6 marca 2013 r.

W lutym rozpoczęto montaż filmu, który po nagraniu na płytę DVD zostanie dołączony do książki Instytutu pt. Dziękujemy za wartości. Konferencje według nauczania Jana Pawła II. Film zawarty na wspomnianej wyżej płycie składać się będzie z siedmiu fragmentów. Treść każdego z nich odnosi się do jednej z siedmiu konferencji. Fragmenty zaczerpnięto z następujących polskich obrazów dokumentalnych: Pielgrzym (1979), Odwagi, Ja Jestem (1987), Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II w Polsce 2002 (2002) oraz z filmu Jan Paweł II Wielki. Papież jakiego nie znamy (2003).

W mijającym miesiącu rozpoczęto inwentaryzację kolejnych 100 obiektów artystyczno-historycznych (tzn. pomników, tablic, obrazów itp.), noszących imię Jana Pawła II, znajdujących się na obszarze Polski. Potrwa ona do końca grudnia 2013 r.

Dział Dokumentacji Archiwalnej zakupił zestaw 3 płyt DVD zatytułowany: Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Na płytach zawarto zapis popularnego seminarium małżeńskiego o tym samym tytule, prowadzonego przez jednego z wiodących amerykańskich mówców poruszających tematy małżeństwa i rodziny – Marka Gungora.

W lutym 2013 r. Archiwum zasiliła moneta z podobizną Jana Pawła II o nominale 50 lirów wybita w 1980 r. w Watykanie oraz polski numizmat z wizerunkami: Matki Boskiej Częstochowskiej na awersie oraz Papieża na rewersie.

Dział włączył do swych zbiorów płytę z filmem zarejestrowanym podczas II Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, które odbyło się w minionym roku, w Krakowie w dniach 13-15 grudnia. Uczestniczyli w nim  przedstawiciele naszego Instytutu.

W opisywanym miesiącu zmagazynowano w Archiwum dokumenty i materiały dotyczące projektów i zadań zrealizowanych przez Działy IPJPII w 2012 r.

Digitalizowano teksty prasowe związane z osobą Papieża-Polaka (np. te dotyczące trwającego procesu kanonizacyjnego) oraz Instytutem, pochodzące z gazet i czasopism prenumerowanych przez IPJPII oraz z innych periodyków.

mt_gallery: