Warsztaty ZSG

Opublikowano: 9 maja 2013 r.

zsgZespół Szkół Gastronomicznych był pierwszą placówką oświatową, która wprowadziła do swojego wychowania szkolnego Program Wychowawczy oparty na wartościach wg nauczania Jana Pawła II, zaproponowanego przez nasz Instytut. W ciągu pół roku nasz Program Wychowawczy został wprowadzony na wszystkich lekcjach wychowawczych w ZSG. W związku z wprowadzeniem Programu rozpoczęliśmy w szkole cykl warsztatów nt. rozwoju osobistego dla uczniów. W lutym odbyło się kolejne szkolenie, tym razem dla uczniów klas II. Warsztaty poprowadziło dwoje doświadczonych psychologów: Katarzyna Ornat oraz Michał Borkowski związanymi ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, są to osoby, które pracują na co dzień z młodzieżą. Po warsztatach zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślali ich konieczność w ich codziennej pracy wychowawczej i rozwoju osobistego uczniów.