Zapowiedź wydawnicza

Opublikowano: 6 czerwca 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
6 czerwca 2017 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się kolejna publikacja – W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, red. naczelny ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik. Publikacja jest pokłosiem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencje pt. Kierunek rodzicielstwo oraz Życie jest darem były dialogiem prowadzonym przez dwa pokolenia. Dyskutowano o ważnych i aktualnych tematach: o ludzkim życiu, małżeństwie, miłości, rodzicielstwie i o rodzinie. Badania dowodzą, że są to najważniejsze wartości dla młodego pokolenia. Świadczy to o tym, że nie tylko warto i trzeba prowadzić z młodym pokoleniem dyskusję na temat wartości i kształtu życia rodzinnego, ale trzeba także wspierać i pomagać mu w takim kształtowaniu przyszłego życia rodzinnego, aby faktycznie dawało satysfakcję i szczęście, aby poprzez realizację swoich planów rodzinnych młodzi mogli pozytywnie wpływać na kształtowanie i rozwój wspólnoty ludzkiej.

W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu jest kontynuowaniem dialogu z młodymi o wartościach w życiu człowieka, jest także, jak pisał papież Franciszek, przestrzenią dialogu, gdzie „rozważamy o rodzinie, którą Słowo Boże powierza w ręce mężczyzny, kobiety i dzieci, aby tworzyli komunię osób, i która byłaby obrazem jedności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym” (Franciszek, Amoris laetitia, 29). Trzeba mówić o rodzinie, by wciąż była dla każdego źródłem szczęścia i oparciem w trudnościach, podstawową komórką społeczną wspierającą rozwój człowieka, społeczeństwa, a także Kościoła.

Prezentowana pozycja obok Wstępu i Zakończenia składa się z trzech zasadniczych części: I Wychowawcze zadania rodziny; II Społeczno-prawny wymiar rodzicielstwa; III Zdrowotne uwarunkowania rodzicielstwa.

Publikacja skierowana jest do szerszego kręgu czytelników. Nie tylko do młodzieży, ale do każdego człowieka, by na nowo uświadomił sobie wartość rodziny, jej niezastąpioną rolę w procesie wychowania, obowiązek troski o nią i obowiązek stawania w jej obronie wobec licznych propozycji zastępowania innymi formami związków międzyludzkich.

Zapraszamy do lektury.

 

Instytut Papieża Jana Pawła II