Nowość wydawnicza “W dialogu zmłodymi o rodzicielstwie i życiu”

Opublikowano: 29 czerwca 2017 r.
Kategorie: Aktualności · Publikacje
29 czerwca 2017 | Kategorie: Aktualności, Publikacje

Nowość wydawnicza!
      
W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, red. naczelny ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik to kolejna publikacja Instytutu. Jest ona pokłosiem dwóch konferencji naukowych zorganizowanych przez Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencje pt. Kierunek rodzicielstwo oraz Życie jest darem były dialogiem prowadzonym przez dwa pokolenia. Dyskutowano o ważnych i aktualnych tematach: o ludzkim życiu, małżeństwie, miłości, rodzicielstwie i o rodzinie. Badania dowodzą, że są to najważniejsze wartości dla młodego pokolenia.
w dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu jest kontynuowaniem dialogu z młodymi o wartościach w życiu człowieka, jest także, jak pisał papież Franciszek, przestrzenią dialogu, gdzie „rozważamy o rodzinie, którą Słowo Boże powierza w ręce mężczyzny, kobiety i dzieci, aby tworzyli komunię osób, i która byłaby obrazem jedności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym” (Franciszek, Amoris laetitia, 29). Trzeba mówić o rodzinie, by wciąż była dla każdego źródłem szczęścia i oparciem w trudnościach, podstawową komórką społeczną wspierającą rozwój człowieka, społeczeństwa, a także Kościoła.
Prezentowana pozycja obok Wstępu i Zakończenia składa się z trzech zasadniczych części: I Wychowawcze zadania rodziny; II Społeczno-prawny wymiar rodzicielstwa; III Zdrowotne uwarunkowania rodzicielstwa.
Publikacja skierowana jest do szerszego kręgu czytelników, ma podkreślić wartość rodziny, jej niezastąpioną rolę w procesie wychowania oraz obowiązek troski o nią.
Zapraszamy do lektury.

Instytut Papieża Jana Pawła II