V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Opublikowano: 2 grudnia 2009 r.

VEdycjaKonkPap

Informujemy, że rozpoczęliśmy, kolejną V-tą edycję konkursu papieskiego, która będzie się odbywać w 2010 roku. Celem konkursu jest pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a także Benedykta XVI. Honorowy patronat konkursu obieli: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Zadaniem gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych jest napisanie pracy na jeden z podanych tematów:

• Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienia. Kim dziś jest Jan Paweł II dla młodych?

• Odczytuję – rozumiem – działam. Czy i dlaczego kultura współczesna – literatura, sztuka przedstawiająca, film, muzyka, animacje i programy komputerowe – mają zobowiązanie wobec pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II?

• Kilka/kilkanaście lat później… Moje spotkanie/a/ z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce lub Watykanie, podczas Mszy św., indywidualnej pielgrzymki lub wędrówki szlakiem papieskim itp.).

• Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

 

Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pracę literacką w dowolnej formie na temat:

• Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.

 

Do 31 marca 2010 r. opiekunowie zgłaszają udział uczniów szkół w konkursie.

Do 30 czerwca 2010 r. należy nadsyłać prace konkursowe.

15 września 2010 r. zostaną podane wyniki konkursu.

W październiku 2010 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na poniższy adres:

 

s. Angela sangela1@tlen.pl

tel. 0-728488982

Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs papieski” na adres:
d.oswiatowy@ipjp2.pl

lub adres pocztowy:

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie,
ul. Kolegiacka 1A, 02-946 Warszawa

Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody dla laureatów, a także nagrody za uczestnictwo w konkursie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Pełna wersja Regulaminu jest dostępna poniżej w wersji PDF i DOC

pdf Regulamin.PDF
Regulamin.DOC

Przeglądarkę plików PDF można bezpłatnie pobrać klikając ze strony producenta klikając TEN LINK

 

V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy, kolejną V-tą edycję konkursu papieskiego, która będzie się odbywać w 2010 roku. Celem konkursu jest pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a także Benedykta XVI. Honorowy patronat konkursu obieli: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Zadaniem gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych jest napisanie pracy na jeden z podanych tematów:

  • Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienia. Kim dziś jest Jan Paweł II dla młodych?
  • Odczytuję – rozumiem – działam. Czy i dlaczego kultura współczesna – literatura, sztuka przedstawiająca, film, muzyka, animacje i programy komputerowe – mają zobowiązanie wobec pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II?
  • Kilka/kilkanaście lat później… Moje spotkanie/a/ z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce lub Watykanie, podczas Mszy św., indywidualnej pielgrzymki lub wędrówki szlakiem papieskim itp.).
  • Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

 

Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pracę literacką w dowolnej formie na temat:

  • Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.

Do 31 marca 2010 r. opiekunowie zgłaszają udział uczniów szkół w konkursie.

Do 30 czerwca 2010 r. należy nadsyłać prace konkursowe.

15 września 2010 r. zostaną podane wyniki konkursu.

W październiku 2010 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

 

Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody dla laureatów, a także nagrody za uczestnictwo w konkursie.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Pełna wersja Regulaminu jest dostępna poniżej w wersji PDF.