Ważne informacje dla uczestników V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Opublikowano: 21 maja 2010 r.

banner_vedycjakonkpapDziękujemy za przesłanie zgłoszenia na V Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Cieszymy się, że zgłoszeń jest bardzo dużo. To świadczy o tym, jak żywe jest nauczanie sługi Bożego Jana Pawła II. Jednak duża liczba zgłoszeń, to także wyzwanie dla nas organizatorów, dlatego przekazujemy Państwu kilka informacji, które wprawdzie są podane w regulaminie, ale jak pokazują zgłoszenia czasami jakieś szczegóły umykają.

 

Przypominamy zatem, że:

30 czerwca – mija nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych. Decyduje data stempla pocztowego. Prace nadesłane później zostaną zdyskwalifikowane.
 
Prace proszę przesłać na adres:

Instytut Papieża Jana Pawła II

ul. Hlonda 1

02-972 Warszawa

„V EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO”

Przypominamy, że wysyłane na konkurs prace powinny na pierwszej stronie zawierać:

1. pieczęć szkoły z danymi teleadresowymi;

2. imię i nazwisko ucznia, klasę.

Uwaga: Opiekun powinien prace przeczytać i pod każdą umieścić recenzję uzasadniającą decyzję o jej wysłaniu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na teksty niesamodzielne, czy będące plagiatami. Teksty takie nie będą oceniane, a informacja o takich pracach zostanie przekazana opiekunowi i dyrektorowi szkoły. 
W imieniu organizatorów serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże.

Pozostałe aktualności

Wystawa o Wandzie Rutkiewicz na Politechnice Wrocławskiej

Od 17 do 27 czerwca br. w budynku D-21 (Bibliotech) Politechniki Wrocławskiej, w 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz – absolwentki Politechniki Wrocławskiej można było obejrzeć ekspozycję 14 plansz przedstawiających różne wydarzenia (nie tylko górskie) z życia...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!