VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego rozpoczęta

Opublikowano: 28 stycznia 2013 r.

okpKonkurs dla ludzi myślących!

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do wzięcia udziału w VIII już edycji Konkursu. Jego celem jest pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, ale przede wszystkim zachętą do  podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie, do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Honorowy patronat konkursu obieli: Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Tematy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Dobro „inaczej” czyli miękkie zło, które dzieje się każdego dnia (reportaż o codzienności).
    1. „To przemijanie ma sens”. Czy ma sens? – ułóż tryptyk epistolarny o przemijaniu i poszukiwaniu sensu w tym, co nietrwałe.

    2. „Przed sklepem jubilera” z pustym koszykiem zakupów i długą listą życzeń. Moje medytacje o miłości,  pragnieniach, obawach, rozczarowaniach i…

    3. Wiara i rozum – czy to w ogóle możliwe?! Esej o dylematach współczesności z lekturą encykliki „Fides et ratio” w tle.

Temat dla uczniów ze szkół podstawowych:

    1. „Uczę się wiary od Jana Pawła II”

 

Terminarz Konkursu:

Do 31 maja 2013 r. opiekunowie zgłaszają szkoły do konkursu i podają orientacyjną liczbę uczniów zgłaszających chęć uczestnictwa.

Do 30 sierpnia 2013 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

11 października 2013 r. zostaną podane wyniki konkursu.

26 października 2013 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

Nagród rzeczowych nie wysyłamy pocztą. Prosimy o odbiór nagród osobiście.

 

pdf Regulamin.pdf
doc Metryczka.doc

 

 

Zapraszamy!