Dział współpracy zagranicznej – zadania

Opublikowano: 19 października 2009 r.
Kategorie: Działy
19 października 2009 | Kategorie: Działy

Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi działania organizacyjne oraz badania naukowe w środowiskach polonijnych. Celem tych prac jest w szczególności gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie materiałów związanych z osobą Jana Pawła II i wpływem, jaki papież Polak wywarł na Polonię w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje Polonia włoska, która stale to warzyszyła Janowi Pawłowi II w czasie je go prawie dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu.

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie podjął współpracę z na stępującymi ośrodkami: Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej, jak również z Instytutem Polskim w Rzymie (Istituto Polacco di Roma).