Nowości w Bibliotece IPJP2

Opublikowano: 29 marca 2011 r.
29 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Biblioteka

nowoci

 

Najważniejszą nowością , która wzbogaciła zbiory biblioteki jest niewątpliwie długo oczekiwany Przewodnik po Mazowszu: śladami Jana Pawła II.

Ostatnie tygodnie mijają pod znakiem przygotowań do beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego też wydawnictwa oferują wiele publikacji na ten temat. Pracownicy biblioteki dokładają starań, aby wszystkie nowości książkowe dotyczące tych zagadnień znalazły się w zbiorach biblioteki.

Pozyskujemy ciągle wiele cennych publikacji drogą wymiany międzybibliotecznej, jesteśmy szczególnie szczodrze obdarowywani przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniach 10-11 marca b.r. w Bibliotece Narodowej odbył się kurs  „Wprowadzenie do MARC21” dotyczący katalogowania zbiorów bibliotecznych. W szkoleniu tym uczestniczył także pracownik naszej biblioteki.

Najciekawsze nabytki biblioteki : marzec 2011r.

J.Moskwa , Droga Karola Wojtyły, t.2 Zwiastun wyzwolenia 1978 – 1989, Warszawa 2011.

Z. Podlejski, Do nieba przez aklamację, Kraków 2010.

J.Gniadek , Dwaj ludzie z Galicji: koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły, Warszawa 2011.

M.Zięba, Jestem z wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010. 

Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie, t.1 i 2, Poznań 2010.

M.Pitamic, Naucz mnie samodzielności: zajęcia metodą Montessori dla Ciebie i Twojego dziecka, Warszawa 2010.

A.Morstin-Popławska, Jak daleko stąd do raju? : religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym, Kraków 2010. 

J.Życiński, Szlakiem miłości , Kraków 2009.