Śladami Karola Wojtyły – i Jana Pawła II – w Mazowsze!

Opublikowano: 29 marca 2011 r.
29 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

amsStaraniem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się w Dziale Wydawniczym książka doświadczonego i znanego przewodnika PTTK, Stanisława Łucia, Przewodnik po Mazowszu śladami Jana Pawła II. Autor wydobył z przeszłości mniej znane (lub kompletnie zapomniane) fakty, należące do biografii Karola Wojtyły – ukazując jednocześnie związek ziem, wchodzących do historycznego Mazowsza, z osobą przyszłego Papieża.

Pozycja składa się ze wstępu, pięciu osobnych działów tematycznych, podstawowej bibliografii przedmiotu. Poszczególne trasy w regionie mazowieckim (płocka, łomżyńska, radomska, siedlecka, Warszawski Szlak Papieski) otwierają przed czytelnikiem na nowo obraz dróg, z których niegdyś korzystał jeden z najwybitniejszych Polaków. Komentarz naświetla tę wielokrotną, a w sposób różnorodny kontynuowaną, stałą Jego obecność – od wczesnych lat kapłaństwa ks. Karola Wojtyły, aż po pielgrzymki do kraju, w tym Mazowsza jako serca Polski. Stanisław Łuć zaproponował również materiał zdjęciowy (m. in. swego autorstwa – uzupełniony przez Wydawcę), ilustrujący tok narracji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Przewodnik ma charakter pionierski. Praca nie tylko dokumentuje miejsca odwiedzane przez osobę głównego bohatera książki, ale zachęca do tego, by pogłębić wiadomości ich dotyczące – jak również duchowych patronów dawniejszej, lub mniej w czasie odległej, historii regionu. Znaleźli się tu św. Brat Albert (Adam Chmielowski) i Matka Marcelina Darowska; św. Maksymilian Maria Kolbe i ks. Prymas Stefan Wyszyński; ks. Jerzy Popiełuszko i ks. Jan Twardowski, czy ks. Zdzisław Peszkowski. Szczególnie starannie Stanisław Łuć opisał zabytki, w tym architekturę sakralną, tablice, niektóre postumenty, znaki przeszłości upamiętniające peregrynacje, przemierzane trasy, dłuższy, czy tylko półgodzinny pobyt ks. K. Wojtyły vs. Jana Pawła II w danej miejscowości.

Ze względu na ciekawe i odkrywcze, monograficzne ujęcie tematu, na zebranie danych w terenie, ich lokalizację i próbę scalenia (niejako „odtworzenia faktów”, a niekiedy: archiwizację), z uwagi na wstawki tekstów źródłowych, a przede wszystkim jasny cel główny – książka Łucia ze wszech miar zasługuje na polecenie i upowszechnienie. Warto, zdaniem Wydawcy, dołożyć realnych starań, aby ten Przewodnik stał się jedną z pomocy promujących ruch turystyczny na Mazowszu, i by mógł uzupełniać wiedzę innych przewodników. Przede wszystkim ze względu na: 1) określoną łączność z dziedzictwem kulturowym regionu, w tym filiacje dotyczące nie tylko kultury regionu, lecz ogólnopolskiej; 2) praktyczne nakierowanie na potrzeby krajoznawcze turystów; 3) personalistyczne ukształtowanie wątków i przyjaźni „mazowieckich” w biografii ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II; 4) zasób wiedzy trafnie łączącej „stare” i „nowe” wydarzenia historyczne, dotyczące przede wszystkim spraw istotnych dla obszernego dziś regionu Mazowsza; 5) jednorodny, dojrzały i komunikatywny styl językowy, ujmujący także dzięki oprawie graficznej lekturę tej książki w karby przejrzystego rygoru.