Beatus vir… Koncert w warszawskiej Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela

Opublikowano: 17 maja 2011 r.
17 maja 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Koncerty

Przed 13 V 2011 r. we współpracy z pracownikami Mazowieckiego Teatru Muzycznego – IPJP2 wydał program wieczoru i zarazem koncertu zadedykowanego Janowi Pawłowi II w 30. rocznicę nieudanego zamachu na życie Papieża. Na treść druku broszurowego złożyły się wprowadzenia (ks. Aleksander Seniuk – wicedyrektor IPJP2; Włodzimierz Izban – dyrektor naczelny i artystyczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury), przedstawienie wykonawców (zarówno osób i dorobku występujących artystów, jak też uczestniczących w koncercie instytucji), krótka charakterystyka dzieł muzycznych Henryka Mikołaja Góreckiego (Beatus vir op. 38 i Totus Tuus op. 60), komentarze do utworów literackich Karola Wojtyły / Jana Pawła II oraz słowo o muzycznych upodobaniach Papieża. Wydawca zamieścił ponadto notkę o Barce, melodii lubianej, śpiewanej i nuconej nie tylko przez Polaków.

Uroczysty koncert wieczorny w Archikatedrze św. Jana w Warszawie zechcieli objąć swym patronatem Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita Warszawski oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Druk okolicznościowy programu wieńczą najbardziej przydatne informacje o powstaniu i działalności bieżącej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II.