Janusz Kotański, Prymas Wyszyński w służbie Boga, człowieka i narodu

Opublikowano: 20 maja 2011 r.
20 maja 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Książka zawiera biografię Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego uwzględniającą bogate tło historyczne Kościoła i Polski, związki z najwybitniejszymi postaciami XX wieku – papieżami Pawłem VI i Janem Pawłem II. Liczne cytaty z pism Stefana Kardynała Wyszyńskiego z różnych okresów życia bardzo przybliżają czytelnikowi Jego osobę i pozwalają zrozumieć wielkość i znaczenie Jego postawy w trudnym okresie historii, co Jan Paweł II wyraził w 1983 roku słowami: Był niestrudzonym rzecznikiem godności każdego człowieka oraz dobrego imienia Polski pośród narodów Europy i świata (s. 138).

W 110 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci przypomniane zostały fakty, które uzasadniają starania o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tekst modlitwy w tej intencji zamyka książkę.

Autor – historyk, poeta, publicysta, m. in. autor wielu publikacji historycznych, scenariuszy filmowych, jest członkiem zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.

Prymas_Wyszynski-okladka1