Talenty i „Pasje Karola W.”

Opublikowano: 30 czerwca 2011 r.
30 czerwca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Drohiczyn„Pasje Karola W.” – to jeden z tematów przewodnich tegorocznego „Święta Młodych Tej Ziemi”, zorganizowanego przez KSM w Drohiczynie. W przygotowanie drugiego dnia (25 czerwca) włączył się także Instytut Papieża Jana Pawła II. Zaproponowaliśmy uczestnikom zabawę, podczas której mogli poznać przesłanie, jakie Jan Paweł II skierował do nich na temat talentów. W pierwszym etapie zabawy – odpowiadającej odkrywaniu talentu – uczestnicy z zawiązanymi oczami szukali w otworach tajemniczej ściany kostki szarego mydła, symbolizującego talent. Drugi etap – rozwijanie – polegał na rzeźbieniu w mydle symbolu swojej pasji lub marzenia. Efekty pracy uczestników były naprawdę zdumiewające! Wreszcie trzeci etap polegał na podjęciu decyzji – co chcę z wyrzeźbionym przez siebie przedmiotem zrobić: zostawić go sobie, podarować wybranej osobie lub ofiarować komuś przypadkowemu? Każda decyzja była nagradzana. Wraz z nagrodą uczestnicy otrzymywali list, w którym znaleźli wyjaśnienie symboliki zabawy i treść przesłania Jana Pawła II. Cieszymy się, że mogliśmy być świadkami rodzących się talentów rzeźbiarskich, a także spędzić wśród młodych ludzi z Drohiczyna wiele radosnych chwil.

mt_gallery: