I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Papieskich – 20.10.2011 r.

Opublikowano: 26 października 2011 r.
26 października 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Koncerty

 

I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Papieskich, które odbyło się w czwartek 20 października poprzedziła Msza święta w dolnym kościele wilanowskiej Świątyni Świętej Opatrzności Bożej, którą odprawił ks. Kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Liturgię uświetnił Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

Po nabożeństwie, o godzinie 10.00 w gmachu Instytutu Papieża Jana Pawła II miała miejsce prezentacja koncepcji IPJPII oraz Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy Forum udali się specjalnym autokarem do Hotelu Europejskiego. Podczas podróży miała miejsce degustacja znakomitych, „firmowych krówek” Instytutu.

Forum Inicjatyw Papieskich otworzyła pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz ks. abp Henryk Hoser. Przedtem zwiedzili oni wystawę zatytułowaną „Korzenie wspólnego ducha – Jan Paweł II o Europie” oraz stoiska kilku instytucji papieskich w tym Instytutu Papieża Jana Pawła II. Przed prezentacją przedstawicielki Centrum Badania Opinii Społecznej pt. „Jan Paweł II w pamięci i w życiu codziennym” wystąpił wspomniany już wcześniej Chór CMJP2.

Jednym z najważniejszych punktów Forum był film, poświęcony działalności wiodących instytucji, zajmujących się osobą Jana Pawła II–Karola Wojtyły oraz jego przebogatą spuścizną, w tym oczywiście Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Po lunchu wspaniały wykład wygłosił przyjaciel Błogosławionego, wybitny filozof – ks. prof. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który podzielił się osobistymi wspomnieniami dotyczącymi Jana Pawła II oraz odniósł się do tematu narastających tendencji antykościelnych wśród najmłodszego pokolenia Polaków.

Kolejnym punktem Forum były panele dyskusyjne. W panelu, którego temat brzmiał: „Odciąć papieską pępowinę? – przyszłość książki papieskiej na rynku wydawniczym” oraz w panelu zatytułowanym: „Niewolnicy spiżu i kremówki? – prezentacja dziedzictwa Jana Pawła II przez wystawy, koncerty, happeningi itp.” wzięli aktywny udział przedstawiciele IPJPII, w tym jego wicedyrektor ks. prałat Aleksander Seniuk.

W opisywanej imprezie poza wymienionymi wcześniej osobistościami wzięli udział m.in. także znani redaktorzy i publicyści katoliccy: Jacek Moskwa, Ewa Czaczkowska, Grzegorz Górny i Brygida Grysiak.

Po podsumowaniu Forum grupa jego uczestników udała się pod Krzyż-Pomnik na Placu Piłsudskiego, gdzie złożyła wiązankę z białych i żółtych kwiatów.

mt_gallery: