„Płaszczyzny współpracy teologii i kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury wizualnej”

Opublikowano: 9 listopada 2011 r.
9 listopada 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Instytut Wiedzy o Kulturze zapraszają na konferencję naukową pod tytułem: „Płaszczyzny współpracy teologii i kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem kultury wizualnej”, która odbędzie się 9 listopada 2011 r. od godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5. Podczas tego wydarzenia przedstawiona będzie nowa książka pt. „Kultura wizualna – teologia wizualna”. Książka ta to owoc debaty nad współczesną kulturą obrazu, od kilku lat prowadzonej przez pracowników naukowych Instytutu Wiedzy o Kulturze oraz zaproszonych do współpracy wielu wybitnych uczonych polskich zajmujących się problematyką wizualności – m. in. pionier socjologii wizualnej w Polsce, socjolog prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znany filozof kultury prof. dr hab. Anna Czajka-Cunico, czy wybitny estetyk, prof. dr hab. Zofia Rosińska z UW. Gościem i prowadzącym pokonferencyjne seminarium będzie również dziennikarz Jan Pniewski z Polskiego Radia.

Konferencja ma wymiar nowatorski, ukazuje teologię wsłuchującą się w impulsy płynące z kulturoznawstwa, teologię w dialogu z diagnozami współczesności, teologię otwierającą się na najważniejsze procesy i zjawiska współczesnej kultury, wśród których należy wymienić swoisty kulturowy „zwrot wizualny”. Uczestnicy konferencji tropić będą fenomen wizualizacji współczesnej kultury – między innymi problematykę wizualnej konsumpcji i estetyzacji kultury, a także prezentować będą zagadnienia z pogranicza teologii i studiów nad kulturą – jak formy sakralizacji przestrzeni publicznej, obrazy Boga/boga w teatrze Kantora, motywy religijne i teologiczne w malarstwie, zjawisko kiczu religijnego czy recepcję koncepcji Hansa Beltinga w perspektywie kulturoznawstwa i teologii.

W czasie konferencji będzie można nabyć książkę „Kultura wizualna – teologia wizualna” w promocyjnej cenie.

20111109-KulturaWizualna