Marzec w dziale naukowo-badawczym

Opublikowano: 12 marca 2012 r.

W marcu Dział Naukowo – Badawczy Instytutu Papieża Jana Pawła II przygotowuje się do inicjatywy „Tydzień dla Życia” – ciągu wydarzeń edukacyjno – kulturalnych, które mają na celu promocję i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Konferencje prasowe, sympozja, koncerty i warsztaty związane z tą problematyką odbędą się w Warszawie w dniach 16 – 26 marca – w rocznicę encykliki Jana Pawła II „Ewangelium vitae”. Instytut Papieża Jana Pawła II objął wydarzenia patronatem. W sposób szczególny poprzez organizację i przygotowanie referatów pracujemy nad konferencją „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo”, która odbędzie się dnia 21 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny.

Migracje zarobkowe rodzin polskich to drugi ważny temat tego miesiąca. Jan Paweł II wielokrotnie w swoich wypowiedział przestrzegał przed negatywnymi skutkami rozłączenia rodziny spowodowanego koniecznością poszukiwania pracy przez jednego z rodziców.
Dnia 24 marca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbędzie się na ten temat konferencja, pt. „Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej”.

Trwają prace nad publikacją „Słownik aksjologiczny”, która dzięki współpracy pedagogów, psychologów, socjologów, teologów i kulturoznawców całościowo traktuje
temat wychowania do wartości. W książce znajdzie się ponad 100 haseł z zakresu aksjologii uzupełnionych o pozycje bibliograficzne, rozwijające poszczególne zagadnienia.

Dział naukowy przygotowuje także kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia, które zostanie ukazane na tle wydarzeń historycznych począwszy od roku 1925 do 1981.
Aktualnie w opracowaniu mamy rok 1948.

Pozostałe aktualności

Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!