Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej

Opublikowano: 21 marca 2012 r.
21 marca 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

Za pontyfikatu bł. Jana Pawła II nasileniu uległy migracje polityczne związane z prześladowaniem za poglądy i idee narodowe oraz tzw. migracje zarobkowe, które szczególnie mocno odbijają się na wspólnocie i życiu rodziny. Papież wielokrotnie w swoich wypowiedział przestrzegał przed negatywnymi skutkami rozłączenia rodziny, spowodowanego koniecznością poszukiwania pracy przez jednego z rodziców. Podstawowym zadaniem jakie bł. Jan Paweł II stawiał w kontekście migrantów była współpraca wszystkich grup, instytucji, jednostek państwowych i kościelnych, aby pomóc migrantom w zachowaniu ich własnej godności. Z drugiej strony przypominał o obowiązkach państwa, którego zadaniem jest opieka nad niepełną rodziną. Idealną, jak pisał sytuacją są takie działania ze strony władz rządzących i ustawodawczych, które w sposób zadowalający zabezpieczają potrzeby materialne oraz poczucie bezpieczeństwa i wolności. To dopiero chroni rodziny przed koniecznością rozłąki a państwo przed utratą obywateli.

Dnia 24 marca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbędzie się na ten temat międzynarodowa konferencja, pt. „Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej”. Początek o godz. 8.00.

plakat