Biblioteka – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy
15 września 2012 | Kategorie: Biblioteka, Działy

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II, 11 czerwca 1999 r.

Przemówienie wygłoszone podczas poświęcenia Biblioteki UW

Biblioteka gromadzi nauczanie Jana Pawła II z czasów pontyfikatu, dorobek naukowy papieża sprzed roku 1978, a także materiały prywatne z czasu, gdy Wojtyła był biskupem krakowskim.

1. Gromadzenie księgozbioru

Gromadzenie księgozbioru rozpoczęto od pozyskiwania najważniejszych pozycji autorstwa Ojca Świętego. Są wśród nich: encykliki, przemówienia, adhortacje, orędzia oraz homilie. Zakupiono podstawowe pozycje do księgozbioru podręcznego (słowniki, leksykony).

Ponadto nawiązano współpracę z wydawnictwem tygodnika ?Niedziela”, w wyniku której zakupiono książki wchodzące w skład serii ?Biblioteka Niedzieli”.

Biblioteka zgromadziła także: książki, albumy (w dużej części są to pozycje przekazane przez darczyńców), czasopisma, dokumenty życia społecznego, materiały archiwalne (np. fotografie, dokumenty) oraz zbiory multimedialne.

Do księgozbioru wprowadzono kilkanaście pozycji książkowych, zakupionych podczas delegacji przedstawicieli Instytutu do Meksyku, dotyczących jego historii i sztuki.

2. Zakupy Książek

W roku 2007 zostały przygotowane dwa przetargi. W pierwszym z nich, na przygotowany opis przedmiotu zamówienia, złożyło się 819 zadań. Ich realizacja trwała do czerwca. Obecnie trwają prace nad kolejnym przetargiem. Przedmiotem jego realizacji jest ponad 1200 pozycji książkowych. Część książek kupowana jest w hurtowniach lub bezpośrednio u wydawców.

3. Darczyńcy

Istotnym źródłem wpływów książek są darczyńcy instytucjonalni oraz indywidualni. W roku 2007 Biblioteka Instytutu otrzymała w darze 116 pozycji z Biblioteki Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Biblioteka otrzymała również, dzięki Pani Marzenie Zielonce, 450 książek z Rzymu, podarowanych nam przez Polską Akademię Nauk, Papieski Instytut Studiów Kościelnych oraz Papieski Uniwersytet Gregoriański. Pani Ewa Prządka przysłała nam 3 tomy swojej książki ?Świadectwa” (Testimonianze).

W darze od Księdza Prałata Bogusława Bijaka Biblioteka otrzymała 450 pozycji książkowych, a także liczne czasopisma oraz dokumenty życia społecznego i druki ulotne. Także zbiór czasopism wzbogacił się o szereg darów od osób prywatnych i instytucji kultury.

4. Zbiory w liczbach

raport

Od początku roku udało się zebrać 3115 woluminów pozycji zwartych oraz 2144 woluminów wydawnictw ciągłych. Obecnie cały księgozbiór liczy 6080 książek.

 

 

 

 

5. Czasopisma

W roku 2007 Biblioteka Instytutu prenumerowała 59 tytułów czasopism prasy bieżącej. Były to m. in.:

Akta Konferencji Episkopatu Polski,

Bibliotekarz,

Ethos,

Fronda,

Gazeta Wyborcza,

Gość Niedzielny,

Kwartalnik Filozoficzny,

L’Osservatore Romano,

Nasz Dziennik,

Newsweek (ang.),

Newsweek (pol.),

Niedziela,

Pamiętnik Literacki,

Pastores,

PC Word Komputer,

Pedagogia Christiana,

Prawo Kanoniczne,

Rzeczpospolita,

Niedziela.

W 2007 r. nabyto zdigitalizowane archiwum czasopisma L’Osservatore Romano, liczące ponad 150 płyt CD. Zawiera ono wszystkie numery pisma wydane od 1861 do 2006 w języku włoskim oraz pojawiające się na przestrzeni lat kolejne edycje językowe. Wersja polska uwzględniona jest od roku 1999.

 

6. Inne działania

Do zbiorów Biblioteki trafiają również materiały nie będące pozycjami książkowymi np.: okolicznościowe plakaty, zaproszenia i inne dokumenty życia społecznego związane z działalnością kulturalną. Trafiają one do specjalnych segregatorów tematycznych.

Obecnie prowadzone są segregatory o następującej tematyce:

Artystyczne/Kartki/Inne druki ulotne,

Dni Papieskie,

Materiały kanadyjskie – Polonia,

Misje,

Parafia Opatrzności Bożej,

Plakaty/Broszury/Foldery/Zaproszenia,

Polonia – Ameryka Łacińska,

Polonia – Ameryka Północna,

Polonia – Europa,

Rzym,

Sanktuaria Maryjne.

Prowadzone są również teczki z wycinkami prasowymi oraz informacjami z Internetu o następującej tematyce:

Instytut Papieża Jana Pawła II,

Sanktuaria Maryjne,

Świątynia Świętej Bożej Opatrzności.

Ponadto, zbierane są różnorodne materiały dotyczące działalności parafii św. Anny w Wilanowie.

W związku z pojawieniem się materiałów prasowych zebranych przez delegację meksykańską przeorganizowano strukturę baz katalogowych tworząc rejestr zawartości czasopism. Obecnie trwają prace nad opracowaniem rzeczowym i technicznym artykułów ukazujących się w trakcie 5 pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku. Opracowywane materiały pochodzą m.in. z następujących tytułów prasowych: El Sol de Mexico, Excelsior, El Universal, Novedades, Ovaciones, La Jornada.

7. Organizacja biblioteki:

Zakończono prace nad uruchomieniem katalogu on-line. Za jego pomocą można odnaleźć, uzupełnianą na bieżąco, listę publikacji książkowych, a także czasopism oraz artykułów opracowywanych w Instytucie. Katalog jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej Instytutu.

Uruchomiono moduł wypożyczeń programu Bibliotecznego MAK. Zastąpił on dotychczasową, tradycyjną formę rejestracji wypożyczeń książek.