Dział naukowo-badawczy – sprawozdanie za 2006 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział naukowo-badawczy, Działy, Koncerty

Dział Naukowo-Badawczy organizuje zaplecze naukowe dla działalności oświatowej i wydawniczej Instytutu. Do głównych zadań zrealizowanych w 2006 roku należało:

Naukowe opracowanie założeń Programu Wychowawczego Szkolnego, w tym:

 • kontrola nad moralno-etyczną oraz teologiczną poprawnością treści opracowywanego programu wychowawczego,
 • wybór i korekta cytatów do poszczególnych jednostek pochodzących z Pisma Świętego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania społecznego Kościoła, nauczania Jana Pawła II: encyklik, adhortacji, listów, kazań i przemówień, a także wybranych pozycji z działu teologii moralnej, poświęconych przygotowaniu do życia w rodzinie,
 • udzielanie konsultacji w kwestiach teologicznych, pedagogicznych i psychologicznych pomocnych w pracy nad programem wychowawczym,
 • zgłaszanie sugestii dotyczących praktycznej części programu wychowawczego,
 • wybór i opracowanie bibliografii.

W prowadzonych przez Dział badaniach naukowych wykorzystywane są doświadczenia członków zespołu zebrane m.in. podczas studiów specjalistycznych w zakresie teologii, dziennikarstwa i pedagogiki, współpracy przy opracowaniu podręcznika metodycznego dla katechetów szkół średnich, przygotowanego pod auspicjami ks. dr. Henryka Małeckiego, działalności naukowo-dydaktycznej rowadzonej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, pracy z młodzieżą, wykładów z dziedziny psychologii komunikowania społecznego i interpersonalnego oraz współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną UKSW.

Wśród innych zadań zrealizowanych przez Dział Naukowy na szczególną uwagę zasługują:

 • opracowanie ramowego projektu publikacji poświęconej historii i znaczeniu Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie,
 • przygotowanie projektu katalogu polonijnego, zawierającego informacje na temat instytucji i placówek wydawniczych, naukowych, organizacji i stowarzyszeń polonijnych w Polsce i zagranicą,
 • tłumaczenie z języka niemieckiego na polski serii artykułów dotyczących Św. Maksymiliana Kolbego,
 • wygłoszenie referatu podczas spotkania dla nauczycieli 16 października 2006 r., prezentacja działalności Instytutu w sektorze oświatowo-wychowawczym oraz dyskusja nad kierunkami jego rozwoju,
 • współudział w organizacji koncertu z okazji 28 rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II Misterium ukryty ja,
 • udzielenie wywiadu o Instytucie przedstawicielowi tygodnika Niedziela, rozmowa ukazała się w 42 numerze pisma z dnia 15 października 2006 r.