Dział naukowo-badawczy – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział naukowo-badawczy, Działy

Zadania realizowane w roku 2007 przez Dział Naukowo-Badawczy dotyczyły głównie opracowania naukowego wydawnictw Instytutu oraz uczestnictwa pracowników w spotkaniach naukowych związanych z nauczaniem Jana Pawła II.

1. Opracowanie kolejnych części Programu Wychowawczego Szkolnego

Prace nad Programem obejmowały m.in.: przygotowanie moralno-etycznej oraz teologicznej treści Programu Wychowawczego Szkolnego, wybór cytatów do poszczególnych wartości Programu z Pisma Świętego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania społecznego Kościoła, nauczania Jana Pawła II, a także wybranych pozycji działu teologii, psychologii i pedagogiki. Ponadto opracowano szczegółową bibliografię. Pracownicy Działu współpracowali z Działem Wydawniczym na etapie prac redakcyjnych i korektorskich.

2. Konsultacje z zakresu dziedzin wiedzy tworzących podstawę merytoryczną dla Programu Wychowawczego Szkolnego

3. IV Światowy Kongres Rodzin ?Rodzina wiosną dla Europy i świata”, w Warszawie w dniach, 11-13. 05.2007

4. Konferencja naukowa: ?Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna” organizowanej przez Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, 9.06.2007

5. Opracowanie publikacji poświęconej historii i znaczeniu Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie

Pracownicy Działu podjęli prace nad zebraniem i opracowaniem bibliografii tematycznej dotyczącej Świątyni Opatrzności Bożej. Przedmiotem prac była również analiza pojęcia ?opatrzność”.

6. Badania ankietowe dotyczące realizacji Programu Wychowawczego Szkolnego

W przygotowaniu są założenia badań ankietowych wśród nauczycieli i pedagogów, których celem jest określenie warunków realizacji Programu w szkołach.

7. Przygotowanie wydania antropologii filozoficznej jako podstawy dla Programu Wychowawczego Szkolnego.

Przygotowywana publikacja wyjaśnia wybór i znaczenie wartości prezentowanych w Programie Wychowawczym Szkolnym. Papieska pedagogika wiary ujmuje wychowanie w jego relacji do świata zewnętrznego, do drugiego człowieka oraz do samego siebie. Istotne kierunki tego wychowania ujmowane są przez pryzmat celów i zadań do jakich każda z relacji powinna dążyć. W obrębie tego samego wychowania inne więc będą zadania możliwe do wykonania przez samego ucznia, inne przez rodzinę i szkołę.

8. Słownik wartości Jana Pawła II

Rozpoczęto prace nad opracowaniem słownika wartości Jana Pawła II na użytek poprawnego rozumienia Programu Wychowawczego Szkolnego (cywilizacja miłości, dar z siebie, komunia, wspólnota osób, godność osoby, cywilizacja śmierci, konsumpcjonizm, utylitaryzm, kult ciała itd)

9. ?Jan Paweł II wobec zniewolenia człowieka”

Dział Naukowy przygotował we współpracy z Domem Spotkań z Historią cykl imprez, ukazujących twórczość Karola Wojtyły oraz nauczanie Jana Pawła II w aspekcie walki przeciwko współczesnym formom zniewolenia człowieka: totalitaryzmu, nazizmu, komunizmu, a także wyzyskowi ekonomicznemu i przejawom cywilizacji śmierci w państwach o ustroju demokratycznym. Planowany termin pierwszego spotkania – styczeń 2008

10. Zbieranie przez pracowników Działu doświadczeń zawodowych, które następnie wykorzystywane są w pracach powierzanych im w Instytucie.